Wanneer gaan de scholen volledig open?

16 april 2021

Met verbazing lazen wij dat in het openingsplan de opening van het voorgezet onderwijs niet wordt genoemd. Is er geen streefdatum of plan op hoofdlijnen om de scholen zo snel mogelijk volledig open te krijgen? UNICEF trekt aan de bel.

middelbare scholieren maken thuis huiswerk

Leerlingen op de middelbare willen weer naar school

Leerlingen op de middelbare willen weer naar school

De middelbare scholen zijn slechts beperkt open, de kwaliteit staat onder druk en de toegang tot fysiek onderwijs blijft mondjesmaat.  Wij maken ons grote zorgen over het gebrek aan een plan om de scholen volledig te openen. De (gedeeltelijke) schoolsluiting gaat inmiddels zijn 16de week in. Wij vinden dat het openingsplan dé plek is om prioriteit te geven aan volledige opening van het voortgezet onderwijs.

Met klem benadrukken wij dat kinderen recht hebben op toegang tot en beschikbaarheid van kwalitatief goed onderwijs. Beide staan al langere tijd onder druk. Meerdere peilingen, onderzoeken en steekproeven tonen aan dat leerlingen in Nederland momenteel risico lopen op schade op sociaal, emotioneel, cognitief en mentaal vlak. Fysiek onderwijs is noodzakelijk voor de ontwikkeling van kinderen en dat gaat verder dan alleen kennis opdoen. Ook het socialiseren met leeftijdgenoten en het ontwikkelen van het eigen individu gebeurt op school. Laten we ons vooral realiseren dat de middelbare scholen nog steeds slechts beperkt open zijn en het nu tijd is om middelbare scholieren perspectief te bieden op volwaardige scholing.   

We zien uit naar de aangekondigde heroverweging van de 1,5 meter tussen leerlingen en dringen erop aan dat er op korte termijn een plan komt voor volledige heropening van het voortgezet onderwijs, met een streefdatum en concrete stappen die zullen worden gezet om binnen afzienbare tijd tot volledige heropening te komen. 

Uit peilingen onder scholen blijkt dat er gemiddeld 2,5 dag les wordt gegeven op middelbare scholen. Dat wil niet zeggen dat elke leerling 2,5 dag naar school gaat. De ene leerling kan 4 dagen naar school, de andere maar 1 dag. Er bestaan significante verschillen tussen de scholen in het aantal dagen dat fysiek onderwijs wordt gegeven. Dit is vaak afhankelijk van de grootte, onderwijssoort en locatie van de school. Daarnaast is vaak niet duidelijk wat het fysieke onderwijs inhoudt en hoe de dagen van afstandsonderwijs eruitzien. Er zijn scholen waar kinderen bij afstandsonderwijs van 9 tot 16 uur achter het scherm zitten en het fysieke onderwijs voornamelijk bestaat uit het afnemen van toetsen.   

Wat zeggen de cijfers?

Hoe kleiner de school, hoe meer dagdelen fysiek onderwijs worden aangeboden. Er bestaan grote verschillen tussen de verschillende onderwijstypen.

  • Op scholen voor praktijkonderwijs en scholen met brugjaren wordt naar verhouding meer fysiek onderwijs gegeven (respectievelijk 71% en 73%) dan op scholen met vmbo (55%) en havo/vwo (50%). Examenleerlingen en kwetsbare leerlingen krijgen op 70% van de vestigingen meer dan gemiddeld fysiek les. Rond 40% van de scholen heeft problemen met het waarborgen van 1,5 meter afstand de in gangen, aula, kantine en lokalen, dat geldt dan met name voor de grotere vestigingen. Slechts 1 op de 4 scholen maakt gebruik van externe locaties.