Basisscholen weer open, middelbaar onderwijs heeft snel perspectief nodig

2 februari 2021

UNICEF is blij dat de basisscholen en kinderopvang weer open gaan op 8 februari.  

Onderwijs is een kinderrecht. Ook in coronatijd. Stel daarom de belangen van kinderen centraal bij de keuzes die gemaakt worden.

Onderwijs is een kinderrecht. Ook in coronatijd. Stel daarom de belangen van kinderen centraal bij de keuzes die gemaakt worden.

Onderwijs is een kinderrecht. Ook in coronatijd. Stel daarom de belangen van kinderen centraal bij de keuzes die gemaakt worden.

Kinderen hebben tegen die tijd 7 weken fysiek les op school moeten missen. Dit is voor veel kinderen zwaar geweest. Niet alleen vanwege leerachterstanden maar zeker ook sociaal-emotioneel. Scholen spelen een belangrijke rol in de brede ontwikkeling bij kinderen door o.a. de structuur, door beweging en spellen met leeftijdgenootjes.

We vinden het belangrijk dat de belangen van kinderen en jongeren worden meegewogen in de nieuwe protocollen. 

Meisje krijgt thuisonderwijs uni321763

Nog geen perspectief voor middelbare scholieren

Ondertussen duurt voor middelbare scholieren de tweede schoolsluiting voort. In het belang van kinderen en jongeren moet er gekeken worden naar wat er meer mogelijk is dan een totale schoolsluiting. Het gebrek aan structuur, sociale contacten en uitzicht breekt jongeren op en maakt meer jongeren kwetsbaar. UNICEF pleit ervoor dat er een duidelijk plan komt voor het heropenen van de middelbare scholen, met een datum en de voorwaarden. Zo kunnen we jongeren perspectief bieden.

Daarom is het van belang om aan de slag te gaan met alternatieven voor schoolsluiting. Bijna 50 organisaties boden hiervoor afgelopen week aanknopingspunten. Denk bijvoorbeeld aan het halveren van klassen en het organiseren van wekelijkse contactmomenten op school of op locatie. Zorg ervoor dat er persoonlijke contactmomenten zijn voor alle kinderen en jongeren.
Er kan gebruik worden gemaakt van alle menskracht, ruimte, kennis en ervaring uit de samenleving. Wees vindingrijk en maak onmiddellijk werk van creatieve oplossingen en alternatieven; ondersteun scholen daarbij en raadpleeg jongeren.