UNICEF roept regeringen op scholen wereldwijd open te houden

13 januari 2021

Nu het tweede jaar van de corona-pandemie is ingegaan en er dagelijks nog nieuwe coronabesmettingen bij komen, is het de taak aan regeringen om alles op alles te zetten om scholen open te houden of prioriteit te geven aan de heropening van scholen. 'Ook in Nederland is niet de vraag of scholen dicht moeten, maar hoe ze veilig open kunnen blijven,' aldus Suzanne Laszlo, directeur UNICEF Nederland.

Nieuwsbericht 13 1 21

De impact van schoolsluitingen

De impact van schoolsluitingen op kinderen is enorm groot. Veel landen hebben ervoor gekozen om scholen gesloten te houden, waardoor sommige scholen nu al bijna een jaar dicht zijn. Het aantal kinderen dat niet naar school gaat, zal dan ook met 24 miljoen kinderen toenemen. 'Een zeer verdrietige boodschap,' zegt Laszlo. 'We hebben zo lang gevochten om steeds meer kinderen de mogelijkheid tot onderwijs te bieden, door schoolsluitingen teren we jaren aan geboekte vooruitgang in.'

Op het hoogtepunt van de crisis ging wereldwijd 90 procent van de scholieren niet meer naar school en meer dan een derde van de schoolkinderen had geen mogelijkheid om lessen op afstand te volgen. Laszlo: 'We zien dat het vermogen van kinderen om te lezen, schrijven en rekenen is afgenomen, een zeer zorgwekkende ontwikkeling.'

Bovendien lopen de gezondheid, ontwikkeling, veiligheid en het welzijn van kinderen gevaar. Zolang scholen hun deuren dicht houden, missen miljoenen kinderen de enige maaltijd van de dag. De voeding van de kinderen wordt op deze manier steeds slechter. Daar komt bij dat zonder dagelijkse omgang met leeftijdsgenoten en minder mogelijkheid tot bewegen, kinderen hun fysieke conditie verliezen.

Zonder het vangnet dat scholen bieden, zijn kinderen ook nog eens kwetsbaarder voor misbruik, kindhuwelijken en kinderarbeid. Ook hun mentale gesteldheid komt in gevaar. 'De meest kwetsbare kinderen hebben het zwaar te verduren. Het is cruciaal dat de scholen weer opengaan en er naar alternatieve manieren wordt gezocht om scholen veilig open te houden. Schoolsluitingen zouden slechts een laatste redmiddel moeten zijn,' aldus Laszlo.

Ook in Nederland

Ook jongeren en kinderen in Nederland lopen enorme ontwikkelingsrisico’s door de coronacrisis en de maatregelen om de crisis te bezweren. Het aantal kwetsbare kinderen en jongeren groeit. Dat de scholen nu gesloten zijn, verergert hun situatie en maakt die zelfs acuut. 'Wat ons betreft is het sluiten van scholen ook in eigen land een draconische maatregel, die niet nodig zou moeten zijn,' zegt Laszlo.

UNICEF pleit ervoor om wereldwijd scholen te heropenen zodra dit op een veilige manier kan, om zo de ontwikkelingsschade voor kinderen en jongeren te beperken. In Nederland roept UNICEF het kabinet op om samen met het onderwijs te kijken naar creatieve manieren om de scholen open te houden, de veiligheid op school te verbeteren en afspraken te maken over afstand houden op school. En daarbij kinderen, jongeren en sport- en spelorganisaties te betrekken. Laszlo: 'Als kinderen nog een jaar langer geen onderwijs krijgen, zullen de effecten ervan nog generaties lang merkbaar zijn. Dat moeten we hoe dan ook voorkomen.'