Wie beschermt kwetsbare kinderen tijdens de nieuwe lockdown?

14 december 2020

De nieuwe lockdown heeft een enorme impact op kinderen in kwetsbare situaties. Opnieuw gaan hun scholen dicht en verliezen zij contact met leeftijdgenoten. Bovendien moeten ze online onderwijs volgen; iets wat niet altijd goed lukt of waarin ze niet altijd begeleid kunnen worden.

Moeder begeleidt kinderen bij hun huiswerk.

Ook is de kans groot dat instanties - net als tijdens de eerste lockdown - het zicht verliezen op kinderen in de knel, waardoor zij in een onveilige, geïsoleerde situatie terecht kunnen komen.

Verrast door besluit

UNICEF is verrast door het besluit van de overheid om alle scholen en opvanglocaties te sluiten. “Eerder werd aangegeven dat - in een ernstige situatie - de bovenbouw van middelbare scholen dicht zou gaan. Het scenario van een volledige lockdown, waarbij ook kinderopvangcentra en de onderbouw van basisscholen sluiten, leek niet aan de orde," zegt Suzanne Laszlo, directeur van UNICEF Nederland. Het is de vraag of scholen voldoende op deze sluiting zijn voorbereid. UNICEF roept daarom op om in het lockdownbeleid rekening te houden met kinderen.

Zorgen om mentaal welzijn

De bezorgdheid in en rondom scholen vindt UNICEF begrijpelijk. Maar wat vergeten lijkt te worden, is dat school kinderen stabiliteit en een veilige omgeving biedt waarin zij zich kunnen ontwikkelen. Nu er een tweede lockdown komt, maakt UNICEF zich zorgen om het mentaal welzijn van kinderen, met name om die van jongeren. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat jongeren nu al veel last hebben van depressieve gevoelens en onzekerheid. UNICEF is bang dat deze gevoelens na 19 januari verergerd zullen zijn.

Aanbevelingen en hulp

De kinderen waar zorgen om zijn, zijn bijvoorbeeld die uit gezinnen waar huiselijk geweld een rol speelt, kinderen met een vluchtelingachtergrond of kinderen met ouders die hun kroost niet voldoende kunnen begeleiden bij hun schoolwerk. Ook zijn er zorgen om het toezicht op deze kinderen vanuit scholen. Het is de vraag of er nu vaste contactpersonen zijn die ook tijdens een lockdown kinderen in kwetsbare situaties in de gaten kunnen houden. Vanuit deze gedachte geeft UNICEF hierover aanbevelingen.