Steun de scholen en hou ze open

3 november 2020

In de media verschijnen steeds meer berichten waarin wordt opgeroepen de scholen, vanwege het stijgende aantal coronagevallen, te sluiten. UNICEF is er voor om de scholen open te houden.

jongen krijgt thuisonderwijs

Thuisonderwijs

Thuisonderwijs

“Het sterk oplopend aantal besmettingen baart ons ook zorgen”, zegt Suzanne Laszlo, directeur van UNICEF. “Maar wij zien het sluiten van scholen als uiterste maatregel. De belangen van het kind moeten bij dit soort beslissingen voorop staan, zoals is vastgelegd in het VN-Kinderrechtenverdrag.”

In het VN-Kinderrechtenverdrag staat dat ieder kind recht heeft op goed onderwijs. “Dit recht komt in de knel, omdat niet alle ouders even goed in staat zijn om thuisonderwijs te geven”, vertelt Laszlo. Dit kan zijn doordat ze de taal niet machtig zijn, of omdat er geen laptop of goede wifi-verbinding aanwezig  is. Dit vergroot kansenongelijkheid. “En we moeten niet vergeten dat school ook een veilige plek is voor kinderen en een vangnet wanneer het thuis niet lekker gaat.” aldus Laszlo. Mentoren en een vertrouwenspersonen signaleren soms als eerste problemen.

Tijdens de vorige lockdown ontving de Kindertelefoon veertig procent meer telefoontjes van kinderen die zich thuis onveilig voelen en wereldwijd signaleerde de VN een toename van huiselijk geweld.

jongeren maken huiswerk aan tafel

Scholen steunen

School is voor veel kinderen meer dan alleen een plek om te leren. Het contact met leeftijdsgenoten stimuleert de sociaal-emotionele ontwikkeling. Ook de eigenwaarde en het geloof in het eigen kunnen wordt door school mede ontwikkelt. Juist die eigenwaarde kan volgens Laszlo door wéér een schoolsluiting een deuk oplopen. “Nu er zoveel onrust en onzekerheid in de maatschappij is, kunnen kinderen en jongeren onzeker worden en mentale problemen ontwikkelen. Bovendien krijgen veel jongeren het gevoel dat beslissingen over hun hoofden heen worden genomen. Belangrijk is dat zij mee mogen denken en praten.

Onderwijspersoneel en leerlingen hebben terechte zorgen voor zichzelf of voor hun familieleden. Niet op alle scholen kunnen de beschermingsmaatregelen goed gehandhaafd worden. Maar de scholen daarom sluiten is geen oplossing. Ook ondermijnt een schoolsluiting alle inzet die docenten en leerlingen nu leveren om de scholen open te kunnen houden.

UNICEF pleit er daarom voor dat alles op alles wordt gezet om de scholen open te houden en te kijken naar mogelijkheden om de zorgen van docenten, personeel, ouders en leerlingen te verminderen. Laten we de voorbeelden van scholen die er goed in slagen om creatieve oplossingen te vinden in deze moeilijke coronatijd, meer zichtbaar maken. Hulp vanuit de overheid is hierbij ook gewenst. Door te zorgen dat scholen voldoende ondersteuning krijgen bij het zoeken naar oplossingen en maatregelen te kunnen handhaven. Denk daarbij aan kennisuitwisseling, het inzetten van extra ruimtes, andere indeling van de lesroosters, kleinere klassen en aan beter testbeleid voor personeel. Maar ook: duidelijkere, landelijke regelgeving met juiste ondersteuning voor scholen voor al het extra werk. Noodzakelijke beschermingsmaatregelen om veiligheid van onderwijzend personeel en leerlingen te waarborgen. Scholen zijn op zichzelf aangewezen, maar we hebben elkaar nodig om te kijken naar mogelijkheden waarin jongeren en kinderen zich maximaal kunnen ontplooien, ook in coronatijd.

Dit bericht is als opiniestuk in de Trouw verschenen.