Jongeren overhandigen UNICEF-jongerenadvies aan minister Hugo de Jonge

10 september 2020

Vanmorgen overhandigden jongeren het UNICEF-jongerenadvies aan minister Hugo de Jonge. In het jongerenadvies vertellen jongeren uit Europees en Caribisch Nederland tussen de 13 en 18 jaar hoe zij hun wereld voor zich zien.

minister de Jonge met de jongeren

Minister de Jonge samen met de jongeren

Minister de Jonge samen met de jongeren

De jongeren gingen vandaag met de minister en kamerleden in gesprek om hun adviezen persoonlijk toe te lichten. Minister de Jonge reageerde positief: “Ik vind het ongelooflijk belangrijk om in debat met jongeren tot een betere wereld te komen. Het effect van de beslissingen die je nu neemt komt terecht bij een volgende generatie. We hebben de wereld geleend van een volgende generatie, dat vind ik een mooie manier om ernaar te kijken.”

#MijnNieuweWereld

Met de hashtag #mijnnieuwewereld vroeg UNICEF aan jongeren om hun ideeën te delen over hoe hun ideale wereld er na corona uit zou moeten zien. Uit de honderden reacties die UNICEF binnenkreeg van jongeren, kwamen overduidelijk drie thema’s naar voren die ze belangrijk vinden: onderwijs, discriminatie en klimaat.

In kleine groepsgesprekken hebben de jongeren verder gepraat over deze drie onderwerpen. Onder begeleiding van UNICEF stelden zij het UNICEF-Jongerenadvies op. Dit advies werd gepeild onder 300 jongeren, om er zeker van te zijn dat de adviezen draagvlak hebben.

Het UNICEF-Jongerenadvies

Het Jongerenadvies bestaat uit 9 adviezen over de thema’s onderwijs, discriminatie en klimaat die zijn aangedragen door jongeren uit Europees  Nederland. Daarnaast bevat het Jongerenadvies nog drie adviezen van jongeren uit Caribisch Nederland (Saba, Sint Eustatius en Bonaire). Voor deze laatste groep jongeren is ook een jongerenadvies gemaakt specifiek voor Caribisch Nederland. Dit rapport wordt vandaag overhandigd aan het bestuur van de drie eilanden.

Suzanne Laszlo, directeur van UNICEF Nederland: “Het is cruciaal om van jongeren zelf te horen wat zij nodig hebben, ook na de coronatijd. Hun ideeën zijn nodig om de nieuwe wereld waarin we leven vorm te geven. Het recht op participatie is één van de belangrijkste overtuigingen van het VN-Kinderrechtenverdrag. UNICEF Nederland is blij te zien dat in deze tijd ook vanuit de politiek steeds meer wordt benadrukt hoe belangrijk het is om naar kinderen en jongeren te luisteren."