Vijf jaar oorlog en nu corona: leven van miljoenen kinderen in Jemen staat op het spel

26 juni 2020

Door de gevolgen van de coronacrisis wordt het steeds lastiger om de juiste humanitaire hulp te bieden aan kinderen in Jemen. Er is minder geld beschikbaar, en de middelen zijn schaars. Volgens een nieuw rapport van UNICEF dreigt er voor miljoenen kinderen een enorme hongersnood.  Ook de andere cijfers uit het rapport schetsen een rampzalig schrikbeeld.

Kinderen in een vluchtelingenkamp in Jemen

Noora, Abdullah, Faraj, Hind en Remas zitten voor het verwoeste gebouw waar ze nu in wonen in het Al-Kharaib kamp in Sana'a

Noora, Abdullah, Faraj, Hind en Remas zitten voor het verwoeste gebouw waar ze nu in wonen in het Al-Kharaib kamp in Sana'a

Het rapport – Jemen, vijf jaar later: kinderen, conflict en corona waarschuwt dat met een al verwoest zorgsysteem en infrastructuur, een land als Jemen het coronavirus niet aan kan. Slechts de helft van de zorgfaciliteiten zijn operationeel, en er zijn enorme tekorten aan medicijnen, materialen en zorgverleners. De situatie in dit land dreigt voor miljoenen kinderen van schrijnend naar levensbedreigend te gaan.  

Schrikbarende cijfers

Volgens het rapport zouden 30.000 meer kinderen het komende half jaar acuut ondervoed kunnen raken. Het aantal acuut ondervoede kinderen onder de vijf jaar komt dan op 2.4 miljoen terecht, een verhoging van 20 procent. Nog eens 6.600 kinderen dreigen te sterven aan voorkombare ziektes. Ongeveer 9.8 miljoen kinderen heeft geen toegang tot schoon water of sanitaire voorzieningen, en 7.8 miljoen kinderen gaan niet meer naar school. Zonder school lopen kinderen extra risico op kinderarbeid of misbruik, of om ingezet te worden als kindsoldaten in de burgeroorlog. Volgens de Verenigde Naties werden de afgelopen vijf jaar 3.467 kinderen, sommige pas tien jaar oud, ingezet door gewapende troepen.

Meisje in Jemen

Saliha Aish maakt het pad naast haar 'huis' in het Al-Kharaib kamp in Sana'a schoon. Vijf jaar geleden vluchtte ze met haar familie voor het geweld in haar geboortestreek. Inmiddels dreigt er naast het geweld ook een wereldwijde pandemie. 

Saliha Aish maakt het pad naast haar 'huis' in het Al-Kharaib kamp in Sana'a schoon. Vijf jaar geleden vluchtte ze met haar familie voor het geweld in haar geboortestreek. Inmiddels dreigt er naast het geweld ook een wereldwijde pandemie. 

Een leven zonder toekomst

Saliha Aish van 11 woont met haar familie in een oude, vervallen buitenwijk net buiten Sana’a, de hoofdstad van Jemen. Haar familie vluchtte hier vijf jaar geleden naar toe, toen hun huis in Sada’a werd verwoest. Ook nu wonen ze in een verwoest gebouw, met maar beperkte toegang tot schoon en veilig water. Sinds kort wonen ook haar oom en nicht bij hun in- beide hebben astma, en lopen daardoor extra risico op corona.

Saliha en haar familie zijn bang voor het virus, maar hebben niet de middelen om de veiligheidsmaatregelen te kunnen volgen.

‘Ik hoorde het nieuws over het virus, en er zijn veel besmettingen. God help ons,’ zegt Saliha’s vader, Ali.

‘Ik denk zo’n duizend keer per dag na over hoe ik mijn familie het beste kan beschermen, maar ik móet erop uit om geld te verdienen. Als ik thuis zou blijven zouden we sterven van de honger.’

Zonder de extra hulp die UNICEF geeft in Jemen, hebben families als Saliha helemaal geen toegang meer tot schoon water. Hoe hard haar vader ook zijn best doet, zonder de basisvoorzieningen is de strijd tegen zo’n virus en alle gevolgen ervan al snel verloren.

Wat doet UNICEF?

Volgens het rapport is er een totaalbedrag van $461 miljoen nodig voor de situatie in Jemen, en nog eens $53 miljoen voor de strijd tegen corona. UNICEF werkt hard om de kinderen in Jemen te helpen en een toekomst te geven, maar zonder extra hulp is het dweilen met de kraan open. Basiszorg, gezonde voeding, schoon water, beschermingsmiddelen tegen corona; het is allemaal nodig om ervoor te zorgen dat deze kinderen de oorlog én een wereldwijde pandemie overleven.

Lees het rapport Jemen, vijf jaar later: kinderen, conflict en corona

Ieder kind mag groots worden

Doneer