Door corona lopen miljoenen kinderen risico slachtoffer te worden van kinderarbeid

12 juni 2020

Door de coronacrisis leven steeds meer gezinnen in armoede, en zullen steeds meer kinderen hun toevlucht moeten nemen tot kinderarbeid. Een rapport van UNICEF en de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) dat vandaag is uitgekomen waarschuwt dat kinderarbeid nu voor het eerst sinds 20 jaar zal toenemen.

Jongen in fabriek

Mustafa van zes werkt samen met zijn vader op een industrieterrein in Baghdad. 

Mustafa van zes werkt samen met zijn vader op een industrieterrein in Baghdad. 

Volgens het rapport kan de coronacrisis leiden tot een toename van armoede, en dus een toename van kinderarbeid omdat gezinnen nu alles moeten inzetten om te overleven. Studies tonen aan dat als de armoedecijfers met één procent stijgen, in sommige landen kinderarbeid ook met ten minste 0,7 procent toeneemt.

‘We moeten voorkomen dat de coronacrisis een kinderrechtencrisis wordt. Sociale bescherming is van cruciaal belang om hulp te bieden aan de meest kwetsbare kinderen,’ zegt Suzanne Laszlo, directeur van UNICEF Nederland.

Sociale bescherming en onderwijs zijn cruciaal

Nu door de coronacrisis armoede toeneemt, scholen sluiten en sociale voorzieningen minder beschikbaar zijn, moeten meer kinderen noodgedwongen aan het werk. Momenteel treffen de tijdelijke schoolsluitingen meer dan 1 miljard leerlingen in 130 landen, en het rapport laat zien dat kinderarbeid hierdoor ook toeneemt. Zelfs als de lessen weer beginnen, kunnen sommige ouders door wegvallende inkomsten hun kinderen niet meer terug naar school sturen.

‘Dit toont aan dat kinderen de onzichtbare slachtoffers zijn van corona. We moeten ervoor zorgen dat kinderen en hun families een crisis kunnen doorstaan. Goed onderwijs, sociale bescherming en betere economische kansen kunnen het verschil maken,’ zegt Suzanne Laszlo.

Er moeten maatregelen genomen worden om de dreiging van kinderarbeid tegen te gaan. Meer sociale bescherming, betere toegang tot krediet voor arme huishoudens, beter werk voor volwassenen, en maatregelen om kinderen weer naar school te krijgen, inclusief de afschaffing van schoolgeld. Ook moeten er meer middelen komen voor arbeidsinspecties en wetshandhaving.

UNICEF en ILO zijn bezig met het ontwikkelen van een simulatiemodel om te kijken naar de impact van corona op kinderarbeid wereldwijd.