Jongeren in coronatijd: zorgen over school, bang voor het virus

26 maart 2020

Volgens veel nieuwsberichten in de media zijn jongeren laks en maken ze zich geen zorgen over het coronavirus. Maar uit een poll op Instagram van UNICEF blijkt dat ruim twee derde van de jongeren het virus wel degelijk serieus neemt. ‘We wilden van jongeren zelf horen hoe zij deze moeilijke tijd ervaren,’ zegt Suzanne Laszlo, directeur van UNICEF Nederland. ‘Via social, maar ook van onze jongerenpanelleden.’

Uitslagen UNICEF Instagram-poll

Op de Insta-poll reageerden zo’n 300 jongeren. Daarvan gaven 289 jongeren aan het coronavirus als serieus te bestempelen, tegenover 35 jongeren die ‘nee’ stemden. Bijna de helft van de jongeren geeft aan zich zorgen te maken over school, en een derde is bang om het coronavirus op te lopen. Laszlo: ‘We horen om ons heen dat jongeren het virus niet serieus zouden nemen. Uit onze steekproef blijkt het tegendeel waar.’

Toch blijven niet alle jongeren thuis. Zeker een derde (106 jongeren) geeft aan nog met vrienden buiten de deur af te spreken. Ook vinden de jongerenstemmers het lastig om 1,5 meter afstand te bewaren. Dat lukt 157 jongeren wel, tegenover 159 jongeren die zeggen hier moeite mee te hebben. Het overgrote deel van de jongeren kan zichzelf prima vermaken thuis. Al zijn er ook tegengeluiden. Shundell van het UNICEF-jongerenpanel: ‘Ik verveel me soms, en mis het sociale contact met anderen.’

Zorgen over school

Een aantal leden van het UNICEF-jongerenpanel kreeg soortgelijke vragen uit de poll voorgelegd. Zij gaven aan hun informatie over het coronavirus vooral via de media te ontvangen, maar niet via hun school. Daarbij spraken zij hun onzekerheid uit over de nabije toekomst, schooltoetsen, eindexamens en wat er gebeurt wanneer de scholen weer opengaan. Inmiddels heeft Minister Slob van Onderwijs laten weten dat de centrale eindexamens voor middelbare scholen zijn geschrapt.

UNICEF vindt het belangrijk dat jongeren worden gehoord. Daarom betrekken we jongeren bij dit soort onderzoeken en bieden we ze een podium om hun stem te kunnen uiten, bijvoorbeeld met het Kinderrechten Filmfestival, de Koning van de Jeugd en Kleine Prinsjesdag.

Maken jouw kinderen of leerlingen zich ook zorgen over het virus, over school, en over de maatregelen? Blijf met ze in gesprek. Tips over hoe je dit het beste kunt aanpakken vind je hier.