Samen zorgen we voor meer verantwoorde productieketens

20 februari 2020

Deze week vond er een belangrijke mijlpaal plaats. Na twee jaar hard werken is het project voor de bestrijding en voorkoming van kinderarbeid in productieketens van Nederlandse kleding- en textielbedrijven in Bangladesh afgerond. Met dit project zetten Nederlandse kledingmerken concrete stappen om de situatie en rechten van kinderen te verbeteren in hun productieketens.

Vader (Jamal) en dochter (Jui) stralen op de foto. Jamal is werkzaam bij een fabriek in Bangladesh, waar de randvoorwaarden voor arbeiders goed geregeld zijn.

Vader (Jamal) en dochter (Jui) stralen op de foto. Jamal is werkzaam bij een fabriek in Bangladesh, waar de randvoorwaarden voor arbeiders goed geregeld zijn.

Vader (Jamal) en dochter (Jui) stralen op de foto. Jamal is werkzaam bij een fabriek in Bangladesh, waar de randvoorwaarden voor arbeiders goed geregeld zijn.

Over het project

Twee Nederlandse kleding- en textielbedrijven werkten samen met vier van hun leveranciers en UNICEF Nederland aan het Better Business for Children programma (BB4C) in Bangladesh. Samen implementeerden wij het BB4C-programma om het respect van de Nederlandse bedrijven en hun productielocaties in Bangladesh voor kinderrechten te verbeteren. Met het programma binnen dit project bereikten wij ruim 3600 medewerkers en hun kinderen.

Wat is er aangepakt met het BB4C-programma

Ten eerste is er gewerkt aan het verbeteren van de randvoorwaarden voor arbeiders:

  • Er is een gedegen kinderopvang gerealiseerd.
  • Er zijn goede voorzieningen om borstvoeding te geven gecreëerd, inclusief structurele extra pauzes voor de moeders om dit te kunnen doen.
  • Er zijn aanpassingen gemaakt in de randvoorwaarden van het zwangerschapsverlof.
  • Kinderen en gezinnen uit de gemeenschap zijn getraind op het gebied van UNICEF WASH.

Ten tweede zijn er preventieve maatregelen getroffen om te voorkomen dat kinderarbeid in de productieketen voorkomt. Dit hebben we gedaan door:

  • Het beleid van het aannemen van nieuw personeel aan te scherpen. Stel dat er een minderjarige komt solliciteren, dan sturen ze het kind niet weg. Er wordt naar een gezamenlijke oplossing gekeken om de rechten van het kind te beschermen.
  • Personeel en medewerkers zijn getraind op het gebied van kinderrechten.
  • Het beleid van producenten richting hun leveranciers is aangescherpt en ook zij zijn getraind op het gebied van kinderrechten.

Tenslotte zijn er binnen het project ook tools en richtlijnen ontwikkeld die andere bedrijven helpen met het bestrijden van kinder- en dwangarbeid, het betrekken van stakeholders en het in kaart brengen van de keten.

“We zien een positieve beweging in de kleding- en textielsector. Er is steeds meer oog voor het naleven van kinderrechten en wij zijn erg trots op de bedrijven die met ons de uitdaging aangaan”

Jeroen van der Heijden (kinderrechten en bedrijven specialist van UNICEF Nederland)

Wat doet UNICEF in productielanden

Bangladesh is een van de landen waar UNICEF actief is om de situatie en rechten van kinderen te verbeteren. Met het BB4C-programma werken we samen met 40 fabrieken in Bangladesh en vaak ook de kleding- en textielbedrijven die hier kleding laten produceren. Met deze pioniers proberen wij de sector te laten zien dat het niet alleen mogelijk is om dit aan te pakken, maar dat het een positieve impact heeft op het bedrijfsresultaat. Heb je vragen of wil je meer hierover weten? Neem dan contact op met onze KRB-specialisten.