Alliantie tegen kinderarbeid ontvangt 35 miljoen

24 mei 2019

UNICEF Nederland, Stop Kinderarbeid (gecoördineerd door Hivos) en Save the Children Nederland pakken de kans om bij te dragen aan het uitbannen van kinderarbeid.

Kinderen in Kampala,Uganda

Kinderen in Kampala,Uganda

Kinderen in Kampala,Uganda

Samen tegen kinderarbeid

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft tijdens het Symposium 15 jaar Stop Kinderarbeid op 23 mei aangekondigd dat deze organisaties €35 miljoen zullen ontvangen voor het nieuwe programma ‘Work: No Child’s Business’.

De alliantiepartners hebben het programma gezamenlijk ontwikkeld. Hiermee kan een belangrijke en blijvende bijdrage worden geleverd aan de strijd tegen kinderarbeid. Deze ambitie komt overeen met de inzet van de Nederlandse overheid om te investeren in de bestrijding van kinderarbeid.

Smart Mix

Eva Smulders, manager Kinderrechten en Bedrijven UNICEF Nederland: "Wij zijn blij met de steun van het ministerie. Deze financiering zorgt voor een goede combinatie: we kunnen nationale en lokale overheden ondersteunen in hun werk tegen kinderarbeid, binnen de convenanten en daarbuiten samenwerken met bedrijven om goede voorbeelden te ontwikkelen op de productielocaties, en de overheid aanmoedigen om de nieuwe wet te implementeren."

UNICEF Nederland, Hivos en Save the Children in de Alliantie. Hans Docter (Hoofd Directie Duurzame Economische Ontwikkeling bij het Ministerie van Buitenlandse zaken) kondigde de financiering

UNICEF Nederland, Hivos en Save the Children in de Alliantie. Hans Docter (Hoofd Directie Duurzame Economische Ontwikkeling bij het Ministerie van Buitenlandse zaken) kondigde de financiering aan op het symposium 

UNICEF Nederland, Hivos en Save the Children in de Alliantie. Hans Docter (Hoofd Directie Duurzame Economische Ontwikkeling bij het Ministerie van Buitenlandse zaken) kondigde de financiering aan op het symposium 

Door samen te werken kunnen UNICEF Nederland, Stop Kinderarbeid en Save the Children Nederland onze ervaringen en expertise bundelen. We zullen succesvolle voorbeelden met elkaar en onze lokale partners delen om meer partijen, inclusief bedrijven en overheden, aan te moedigen om mee te doen in de strijd tegen kinderarbeid. Dit zal een verschil maken voor duizenden families en hun kinderen.

Het nieuwe programma draagt bij aan het Duurzame Ontwikkelingsdoel 8.7 om uiterlijk in 2025 alle vormen van kinderarbeid uit te bannen. We richten ons in het bijzonder op zes landen waar kinderarbeid een groot probleem is: Ivoorkust, India, Jordanië, Mali, Oeganda en Vietnam. Hier zullen we werken in de volgende sectoren: goud/mijnbouw, textiel en schoenen, natuursteen, cacao, en informeel en huishoudelijk werk. Het programma ‘Work: No Child’s Business’ zal per 1 juli 2019 van start gaan en duurt tot 2024.