Samen met Nederlandse kledingbedrijven duikt UNICEF de productieketens in

15 april 2019

Dat is ook nodig, want kinderrechten worden nog altijd geschonden in deze sector.

werkneemsters in Vietnamese kledingfabriek

Vrouwelijke werknemers in Pro Kingtex Factory, een textielfabriek in Vietnam

Vrouwelijke werknemers in Pro Kingtex Factory, een textielfabriek in Vietnam

Convenant

In het Convenant Kleding en Textiel maken bedrijven samen met de overheid en maatschappelijke organisaties zoals UNICEF afspraken over het verbeteren van omstandigheden binnen de eigen productieketens. Uit de jaarrapportage 2018 van het convenant blijkt dat 92 kleding- en textielmerken meedoen, samen goed voor zo’n 48% van de omzet op de Nederlandse markt. Bedrijven zijn hiermee op de goede weg, maar om duurzame verandering te verankeren gelooft UNICEF in een combinatie tussen wetgeving en convenanten.   

Opkomen voor kinderrechten door samenwerking met bedrijven

Kleding en textielbedrijven zorgen voor economische ontwikkeling en werkgelegenheid, maar als ouders bijvoorbeeld lage lonen krijgen, kunnen kinderen niet naar school. UNICEF stimuleert bedrijven om beleid en praktijk kindvriendelijk te maken. We geven samen met partnerorganisaties direct advies aan bedrijven over bedrijfsvoering, geven training en verzorgen webinars op het gebeid van kinderrechten. Hiermee worden risico’s inzichtelijk gemaakt en kunnen misstanden in ketens worden opgelost.

een arbeidster in een kledingfabriek in Bangladesh, bereidt zoon voor op het kinderdagverblijf voordat ze gaat werken.

Josna (29), een arbeidster in een kledingfabriek in Bangladesh, bereidt zoon Abir (5) voor op het kinderdagverblijf voordat ze gaat werken.

Josna (29), een arbeidster in een kledingfabriek in Bangladesh, bereidt zoon Abir (5) voor op het kinderdagverblijf voordat ze gaat werken.

Project Bangladesh

Een goed voorbeeld van succesvol samenwerken met bedrijven is ons project in Bangladesh. Samen met diverse merken is UNICEF binnen het convenant een project gestart met een focus op preventie van kinderarbeid. In zes stappen leren management en medewerkers uit alle lagen van de organisatie hoe zij de impact van hun bedrijf op een kind positief kunnen beïnvloeden. Zo wordt er door meerdere toeleveranciers geïnvesteerd in zaken zoals kinderopvang, kolfruimten en worden leeftijdscontroles verbeterd.

Wetgeving

Het verankeren van kinderrechten in de kleding en textielindustrie is complex. Maar het is niet alleen de verantwoordelijkheid van de sector zelf om voor verandering te zorgen. Er moet een balans worden gezocht tussen wetgeving en vrijwillige initiatieven zodat bedrijven de ambitie krijgen om te veranderen: de zogenaamde ‘smart mix’. Daarnaast speelt ook de consument een belangrijke rol voor verandering van deze sector: een kritisch houding naar bedrijven toe en bewuste keuzes stimuleren bedrijven sneller grotere stappen te maken op weg naar een échte kindvriendelijke en duurzame kleding- en textielindustrie.