Nieuwe Child Notices Somalië en Ethiopië gelanceerd

20 maart 2019

Kinderambtsberichten beschrijven de situatie van kinderen in een land. Nu zijn er nieuwe kinderambtsberichten, ofwel Child Notices, beschikbaar over Ethiopië en Somalië.

meetlint om arm van klein kind om ondervoeding te meten

UNICEF steunt een gezondheids- en voedingsprogramma in Somalië. Kinderen met ernstige ondervoeding worden onderzocht en gaan naar huis met kant-en-klare therapeutische voeding.

UNICEF steunt een gezondheids- en voedingsprogramma in Somalië. Kinderen met ernstige ondervoeding worden onderzocht en gaan naar huis met kant-en-klare therapeutische voeding.

Kinderambtsberichten

De informatie in Kinderambtsberichten kan, net als de algemene ambtsberichten van de overheid, gebruikt worden in besluiten over de asielprocedure van kinderen of over een veilige terugekeer van kinderen naar landen van herkomst.  

Download hier de Child Notices van Somalië en Ethiopië

Somalië

Somalië is een van de armste landen van Afrika en de kinderen zijn daar heel kwetsbaar. Dat zit ‘m onder andere in de langlopende en gewelddadige interne conflicten. Maar ook de gezondheidszorg is op een laag niveau; het land heeft het hoogste sterftecijfer voor kinderen onder de vijf jaar ter wereld. En het is een van de landen waar het minst aantal kinderen basisonderwijs volgt.

Hoewel er nieuwe wetten zijn die kinderen moeten beschermen, worden die nog niet altijd nageleefd. Een op de 10 meisjes trouwt voor haar 15e. Daarnaast voert het land de lijst aan als het gaat om meisjesbesnijdenis.

Bijna de helft van alle kinderen tussen 5 en 14 jaar doen een vorm van kinderarbeid, waaronder de meest gevaarlijke, zoals in de bouw. Ook worden veel kinderen seksueel uitgebuit en worden ze slachtoffer van kinderhandel.

Moeder met drie kleine kinderen in Somalië

Deze Ethiopische moeder (28 ) heeft deelgenomen aan discussies over meisjesbesnijdenis. "Ik heb altijd gedacht dat het in de Koran stond, maar ik heb geleerd dat het niets anders is dan een schadelijke praktijk."

Deze Ethiopische moeder (28 ) heeft deelgenomen aan discussies over meisjesbesnijdenis. "Ik heb altijd gedacht dat het in de Koran stond, maar ik heb geleerd dat het niets anders is dan een schadelijke praktijk."

Ethiopië

In Ethiopië wonen heel veel kinderen; bijna de helft van de bevolking is onder de 18 jaar. Het sterftecijfer van kinderen die voor hun vijfde verjaardag overlijden is gedaald van 203 per 1.000 geboren kinderen in 1990 naar 58 in 2016. In 2017 is er een National Children’s Policy aangenomen waardoor allerlei zaken, zoals de opvang van kinderen die geen ouders hebben die voor hen kunnen zorgen, beter geregeld wordt en beleid voor kinderen een grotere prioriteit krijgt.

Maar ondanks deze verbeteringen zijn er ook nog veel problemen. Huiselijk geweld tegen kinderen komt op grote schaal voor en lijkt bijna eerder norm dan uitzondering. Kinderen lopen ook het risico om slachtoffer te worden van kinderarbeid en kinderhandel.

Child Notices

De informatie uit de Child Notices is bedoeld voor Nederlandse beleidsmakers, asieladvocaten, rechters en voogden die betrokken zijn bij kinderen van of reizend naar de betreffende landen. Deze UNICEF-rapporten vullen een leemte in ambtsberichten van de overheid, die kindspecifieke informatie missen. De Child Notices beschrijven de situatie van kinderen in de landen, waarbij gekeken wordt naar de toegankelijkheid tot basisvoorzieningen als voedsel, gezondheidszorg en veiligheid. Ook gaan de rapporten in op zaken als kindhuwelijken, kinderarbeid, meisjesbesnijdenis en of er een werkend kinderbeschermingssysteem is. Deze informatie kan gebruikt worden door de experts om geïnformeerde besluiten te nemen over asielverzoeken, of - als een kind terug moet naar het land van herkomst -  hoe dat op een veilige manier kan.

Eerder deze maand is ook Child Notice Afghanistan gelanceerd.