Tweede Kamer: zet kinderen in azc's centraal!

6 december 2018

Eerder dit jaar kwam een onafhankelijk onderzoek over de leefomstandigheden van kinderen in Nederlandse azc's uit. Dit onderzoek gaf aan dat er nog veel te verbeteren valt voor deze kinderen. De aanbevelingen van de werkgroep zijn helaas nauwelijks overgenomen door de staatssecretaris. Volgende week debatteert de Kamer hierover.

AZC

De uitkomsten van de reactie op ons manifest zijn teleurstellend: te veel rode smileys.

De uitkomsten van de reactie op ons manifest zijn teleurstellend: te veel rode smileys.

Het manifest

Het onderzoek, gedaan door het COA in samenwerking met de Werkgroep Kind in azc, is samengevat in tien aanbevelingen. Deze tien punten zijn in juni als manifest aangeboden aan de Tweede Kamer. De staatssecretaris heeft nu laten weten dat hij nauwelijks iets met deze aanbevelingen gaat doen. Helen Schuurmans reageert namens de Werkgroep Kind in azc: 'We zien enkele kleine stapjes vooruit, maar er is nog een lange weg te gaan terwijl de kinderen in de azc’s nú recht hebben op daadkracht.'

Weinig ambitie

Een nieuwe versie van het manifest laat direct zien wat de reactie van de staatssecretaris betekent. Met oranje en rode smileys en helaas geen enkele groene, wordt duidelijk dat er weinig ambitie wordt getoond. De Werkgroep heeft nu de staatssecretaris per brief opgeroepen om zijn besluit te heroverwegen en de situatie voor kinderen te verbeteren. 'De staatssecretaris negeert de vele mogelijkheden om het leven voor deze kwetsbare kinderen te verbeteren,' legt Schuurmans uit. 'Na het lange wachten op een reactie op deze bevindingen, stelt het teleur dat er op veel punten nauwelijks iets verbetert.' De Werkgroep vraagt de Tweede Kamer volgende week bij het Kamerdebat om kinderen wél centraal te zetten.

AZC

Het ontbreekt in veel azc's vaak aan activiteiten voor kinderen

Het ontbreekt in veel azc's vaak aan activiteiten voor kinderen

Dit is het moment

Het is belangrijk dat de Tweede Kamer zich sterk maakt voor deze kinderen en geen genoegen neemt met de reactie. De staatssecretaris is namelijk bezig om het opvangsysteem in Nederland te veranderen. 'De Tweede Kamer moet dit moment aangrijpen om te zorgen dat de veranderingen ook verbeteringen zijn voor kinderen,' zegt Schuurmans. 

De Kamerleden waren eerder dit jaar wel positief over het manifest. Zij lieten bij het in ontvangst nemen weten dat de belangen van kinderen voorop moeten staan. 'De Tweede Kamer moet zich daarom nu laten horen,' aldus Schuurmans.

Werkgroep Kind in azc

Lees meer over de aanbevelingen en het gehele onderzoek in het rapport Leefomstandigheden kinderen in azc's en gezinslocaties 

Werkgroep Kind in azc is een samenwerking tussen War Child, VluchtelingenWerk Nederland, Stichting De Vrolijkheid, UNICEF Nederland, Kerk in Actie, Defence for Children en Save the Children.