Ruim zeven jaar oorlog in Syrië: hoe ziet dat eruit?

20 november 2018

De oorlog in Syrië duurt al ruim zeven jaar. Een hele generatie Syrische kinderen heeft niets anders gekend dan oorlog. Hoe is de situatie nu in Syrië, en hoe ziet het dagelijks leven eruit?

Hasan (10) haalt water voor zijn familie in het verwoeste Aleppo.

Hasan (10) haalt water voor zijn familie in het verwoeste Aleppo.

Hasan (10) haalt water voor zijn familie in het verwoeste Aleppo.

Kapotte steden

Aleppo, Raqqa, Homs: het zijn maar een paar van de Syrische steden waar hevig is gevochten en waar hele buurten zijn kapotgeschoten. Nu het geweld lijkt af te nemen, gaan her en der mensen terug naar hun woonplaatsen. Steeds vaker spelen er weer kinderen in de straten, tussen de puinhopen. En steeds vaker proberen gezinnen weer een leefbare plek voor zichzelf te creëren, soms in gebouwen zonder muren. Elektriciteit of stromend water is er vaak nog niet, laat staan medische zorg en onderwijs. Van een normaal dagelijks leven is dus nog lang geen sprake.

Kinderen spelen op straat in de verwoeste stad Homs.

Veel huizen zijn beschadigd in de stad Homs. Gezinnen wonen daarom soms in gebouwen die daarvoor helemaal niet geschikt zijn: denk aan verlaten fabriekshallen of woningen die nooit afgebouwd zijn. Vaak zijn er geen basisvoorzieningen zoals electriciteit of schoon water.

Veel huizen zijn beschadigd in de stad Homs. Gezinnen wonen daarom soms in gebouwen die daarvoor helemaal niet geschikt zijn: denk aan verlaten fabriekshallen of woningen die nooit afgebouwd zijn. Vaak zijn er geen basisvoorzieningen zoals electriciteit of schoon water.

Armoede

Er is veel armoede in Syrië: zeventig procent van de Syrische bevolking leeft onder de armoedegrens, blijkt uit recente cijfers van UNICEF. Dat percentage is sinds het begin van de oorlog niet zo hoog geweest. Mensen proberen zo goed en zo kwaad als dat gaat hun hoofd boven water te houden, maar elk jaar wordt de situatie nijpender. De toegang tot basisvoorzieningen is slecht, en alle reserves zijn uitgeput. Vaak moeten alle gezinsleden werken om nog wat te verdienen. Meisjes en jongens gaan daardoor niet naar school, en het aantal kindhuwelijken stijgt omdat ouders niet in het levensonderhoud van hun kinderen kunnen voorzien.

Drie jongens in de verwoeste straten van Aleppo.

Kinderen zoeken elkaar weer op om te spelen, al is het tussen de puinhopen.

Kinderen zoeken elkaar weer op om te spelen, al is het tussen de puinhopen.

2,8 miljoen kinderen op de vlucht

6,1 miljoen Syriërs, waarvan 2,8 miljoen kinderen, zijn ontheemd geraakt door de oorlog. Gezinnen zijn gevlucht naar opvangkampen in Syrië zelf, maar ook de buurlanden vangen veel Syrische vluchtelingen op. Zo leven er 3,5 miljoen Syrische vluchtelingen in Turkije. In Libanon is maar liefst 1 op de 4 inwoners een Syrische vluchteling. Ontheemde kinderen leven het vaakst in armoede. Zij missen basisvoorzieningen zoals schoon water, warme kleding, dekens en gezondheidszorg. Bovendien: er is een hele generatie Syrische kinderen die niets anders kent dan oorlog. Zij zijn jaren niet naar school geweest, hebben traumatische ervaringen opgedaan, en kennen alleen een leven op de vlucht. De effecten daarvan op de langere termijn zijn nog moeilijk te voorspellen.

Twee meisjes gaan weer naar school in het verwoeste Aleppo.

De zusjes Seedra en Baraa uit Oost-Aleppo kunnen eindelijk weer naar school, dankzij UNICEF. 

De zusjes Seedra en Baraa uit Oost-Aleppo kunnen eindelijk weer naar school, dankzij UNICEF. 

Winterkou

In de winter is het leven in Syrië nóg moeilijker. Zowel in de verwoeste steden als in de opvangkampen. Daarvoor hoeft het niet eens streng te vriezen of te sneeuwen: ook bij regen en wind wordt het ontzettend koud. Gezinnen wonen in tenten of tochtige gebouwen die niet of nauwelijks verwarmd kunnen worden. Zeker in de kleinere kampen op het platteland, en in de provisorische kampen naast sommige steden, zijn de omstandigheden erbarmelijk.

Geef UNICEF Basics

Miljoenen kinderen in de Syrische regio zijn afhankelijk van noodhulp. UNICEF voert momenteel actie om 1,3 miljoen van de meeste kwetsbare kinderen te helpen met basisvoorzieningen, onze UNICEF Basics. Er zijn dringend warme kleding, dekens en schoon water nodig. Dus: geef UNICEF Basics. Al vanaf 5 euro help je een kind in nood.