De eerste Kinderrechtenworkshop voor de gemeente Den Haag

14 november 2018

Dinsdag ontvingen 29 medewerkers van gemeente Den Haag een training over het VN-Kinderrechtenverdrag van UNICEF Nederland .

Eshter Polhuijs van UNICEF Nederland voor de groep gemeentemedewerkers

Eshter Polhuijs van UNICEF Nederland voor de groep gemeentemedewerkers

Eshter Polhuijs van UNICEF Nederland voor de groep gemeentemedewerkers

Rechten borgen

Het was de eerste keer dat deze kinderrechtentraining werd gegeven. Aanwezig waren onder andere een jeugdarts, een gezinscoach, beleidsmedewerkers op Jeugd, op Buitenruimte en Sociale Zaken. Tijdens de training leerden zij niet alleen over het ontstaan en de inhoud van het VN-Kinderrechtenverdrag, maar ook hoe zij het steeds in hun werk kunnen meenemen. Dat de rechten van Haagse jeugd zijn geborgd vormt de basis van het Haagse jeugdbeleid en daar is dan ook uitvoerig over gesproken. Hoe kun je de rechten van kinderen en jongeren nog beter naleven en in het dagelijks werk verwerken."Kinderrechten moeten als startpunt genomen worden bij beleid", volgens een van de deelnemers.

Medewerkers Gemeente Den Haag overleggen tijdens de workshop

Medewerkers Gemeente Den Haag overleggen tijdens de workshop

Medewerkers Gemeente Den Haag overleggen tijdens de workshop

De participanten kwamen met mooie voorbeelden hoe kinderrechten terugkomen in hun werk en hoe zij kinderen en jongeren proberen te betrekken bij hun werk. Esther Polhuijs: "De deelnemers geven aan dat het een leerzame workshop is geweest waarbij er meer bewustwording over kinderrechten is ontstaan. Het zou mooi zijn als een workshop kinderrechten een vast onderdeel wordt".

Reacties van deelnemers laten zien dat er zeker animo voor is:

"De training heeft voor bewustwording van kinderrechten gezorgd en ik ga mijn collega’s inspireren".

"Ik zie kinderrechten als vanzelfsprekend en zal in mijn werk nu vaker nadenken over hoe kinderrechten zijn verweven in het dagelijks leven"

Partners

Sinds 2016 zijn UNICEF en de Gemeente Den Haag partners en zetten zich samen in voor de rechten van het kind. Met deze samenwerking verbinden de partijen zich aan verschillende evenementen. Den Haag, als stad van Vrede en Recht en Unicef als de VN-Kinderrechtenorganisatie hebben al regelmatig samen activiteiten georganiseerd.