Docenten op Saba terug in de schoolbanken

21 september 2018

Wanneer kinderen en volwassenen over kinderrechten leren, kunnen zij daar samen beter voor opkomen. Daarom namen ruim veertig Sabaanse docenten deel aan een training over kinderrechten. 

Van het recht op onderwijs en veilig opgroeien tot aan het recht op privacy: kinderrechten hebben invloed op allerlei thema’s in het dagelijks leven. Daarom werden deze thema's afgelopen week besproken tijdens twee kinderrechtentrainingen voor docenten op Saba. Ook lastiger thema’s als huiselijk geweld en pesten kwamen aan bod.

Via interactieve oefeningen en verhalen kunnen de docenten hun leerlingen kritisch leren denken, zodat ze een eigen mening kunnen vormen en weten dat ook de mening van andere kinderen en volwassenen telt. Vaardigheden die de Sabaanse jeugd nu én in de toekomst goed kan gebruiken.

Kennis delen met ouders

'Ik heb geleerd hoe ik kinderrechten toegankelijk kan maken voor kinderen', zegt Camille Johnson, docent van basisschool Sacred Heart op Saba. Kinderrechtenexpert Tamara Salsbach benadrukt de belangrijke rol van docenten als Camille binnen de gemeenschap. 'Met deze training leren ze niet alleen hoe je kinderen over hun rechten kunt leren, maar ook hoe je met ouders erover in gesprek kunt gaan.'

Kinderrechtentraining van UNICEF op Saba

Tijdens de kinderrechtentraining op Saba bespraken docenten hoe kinderrechten een rol spelen in de klas, bij het kind thuis en in de samenleving.

Tijdens de kinderrechtentraining op Saba bespraken docenten hoe kinderrechten een rol spelen in de klas, bij het kind thuis en in de samenleving.

Kinderrechten in Caribisch Nederland

Kinderen op Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Caribisch Nederland) hebben recht op dezelfde kansen als kinderen in Europees Nederland. Toch is dit nu niet het geval. Zo leven in Caribisch Nederland veel kinderen in armoede, is er vaak sprake van huiselijk geweld en ontbreken cijfers over jongeren waardoor de problematiek niet altijd even goed in beeld is. 

UNICEF Nederland is sinds 2016 op aanvraag van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Openbare Lichamen van de bijzondere gemeenten aan de slag om de kinderrechtensituatie verder te verbeteren. Dit doen we samen met partnerorganisaties in Caribisch en Europees Nederland via onder meer kinderrechteneducatie, het geven van advies en het aangaan van de dialoog rondom het thema opvoeden.