Nieuwe cijfers vrouwenbesnijdenis laten zien dat probleem wereldwijd voorkomt

5 februari 2016

Ten minste 200 miljoen meisjes en vrouwen in 30 landen hebben een vorm van vrouwenbesnijdenis ondergaan. Dit staat in een rapport van UNICEF dat voorafgaand aan de United Nations’ International Day of Zero Tolerance for Female Genital Mutilation wordt gepubliceerd. Het rapport, ‘Female Genital Mutilation/Cutting: A Global Concern’ laat zien dat de helft van de meisjes en vrouwen die zijn besneden uit drie landen komen: Egypte, Ethiopië en Indonesië.

"Vrouwelijke genitale verminking wordt per regio of cultuur verschillend uitgevoerd. Besnijdenis bij vrouwen kan levensbedreigende gezondheidsrisico’s met zich meebrengen. Hoe het ook wordt uitgevoerd, besnijdenis is in strijd met de rechten van meisjes en vrouwen. Daarom moet iedereen – overheden, medisch personeel, lokale leiders, ouders en families - alles in het werk stellen om deze praktijk te stoppen”, aldus Geeta Rao Gupta, adjunct directeur van UNICEF.

Volgens de laatste cijfers vertegenwoordigen meisjes van 14 jaar en jonger ruim 44 miljoen van degenen die zijn besneden. De meeste meisjes uit deze leeftijdsgroep die besnijdenis hebben ondergaan komen uit Gambia (56 procent), Mauritanië (54 procent) en Indonesië, waar ongeveer de helft van de meisjes in de leeftijd 11 en jonger is besneden. Landen met waar de hoogste percentages besnijdenissen voorkomen onder vrouwen tussen de 15 en 49 jaar zijn Somalië (98 procent), Guinee (97 procent) en Djibouti (93 procent).

In de meeste landen worden meisjes voor hun vijfde verjaardag besneden.

Het totale aantal meisjes dat FGM heeft ondergaan is volgens het nieuwste rapport met 70 miljoen meisjes hoger dan het aantal in het rapport van 2014. Dit is het gevolg van bevolkingsgroei in een aantal landen en de toevoeging van nationale gegevens die verzameld zijn door de regering van Indonesië. Naarmate er meer data over de omvang van vrouwenbesnijdenis beschikbaar komen, stijgt de schatting van het totale aantal meisjes en vrouwen dat de praktijk geeft ondergaan. Op dit moment stellen dertig landen nationale gegevens over de praktijk beschikbaar.

"Het vaststellen van de omvang van vrouwelijke genitale verminking is essentieel om de praktijk een halt toe te roepen. Wanneer overheden nationale statistieken over vrouwenbesnijdenis verzamelen en publiceren zijn ze beter in staat om de omvang van het probleem te zien. Zodoende kunnen inspanningen om de rechten van miljoenen meisjes en vrouwen te beschermen worden versneld", zegt Rao Gupta.

Het percentage vrouwen dat is besneden neemt langzaam af, blijkt uit trends over de afgelopen 30 jaar. Onder meisjes van 15 tot 19 jaar in Liberia neemt de praktijk met 41 procentpunten af, in Burkina Faso met 31, in Kenia met 30 en in Egypte met 27 procentpunten af. Sinds 2008 hebben meer dan 15.000 gemeenschappen en sub-districten in twintig landen verklaard dat ze stoppen met het uitvoeren van vrouwenbesnijdenis. Vorig jaar gaven meer dan 2000 gemeenschappen de praktijk op. Vijf landen hebben nationale wetgeving die vrouwenbesnijdenis strafbaar stelt.

De laatste cijfers laten ook zien dat de praktijk op grote schaal wordt afgekeurd. De meerderheid van de mensen die in landen wonen waar vrouwenbesnijdenis voorkomt, gegeven aan dat de praktijk moet stoppen. Dit vindt ook bijna tweederde van de jongens en mannen.

Het totale percentage van de teruggang is niet genoeg om gelijke tred te houden met de groei van de bevolking. Als de huidige trends zich voortzetten zal het aantal meisjes en vrouwen die worden besneden aanzienlijk toenemen in de komende 15 jaar.

UNICEF leidt samen met UNFPA het grootste wereldwijde programma om vrouwenbesnijdenis af te schaffen. In dit programma wordt samengewerkt met overheden, gemeenschappen, religieuze leiders en een andere partners om de praktijk te beëindigen.Het elimineren van vrouwenbesnijdenis voor 2030 is één van de subdoelen van de nieuwe Sustainable Development Goals. De inzet van de internationale gemeenschap om vrouwenbesnijdenis aan te pakken is nu sterker dan ooit.