UNICEF: voedselcrisis voor Zuid-Soedan als gevechten niet stoppen

5 februari 2015

Catastrofale voedseltekorten dreigen te ontstaan in de conflictgebieden in Zuid-Soedan. UNICEF en partners zien nu grote aantallen mensen vluchten als gevolg van voedseltekorten. Naar schatting lijden minstens 229.000 kinderen aan ernstige acute ondervoeding. UNICEF heeft toegang nodig voor humanitaire hulp in afgelegen gebieden, die ontoegankelijk zijn door gevechten. UNICEF roept de strijdende partijen dringend op om de afgelopen maandag afgesproken wapenstilstand snel uit te voeren.

 

BEELDMATERIAAL VAN DE VOEDSELMISSIES VIA DE LUCHT BESCHIKBAAR

P5130664

"We staan op de rand van een voedselcrisis”, zegt Jonathan Veitch, directeur van UNICEF in Zuid-Soedan. “Elke toename van geweld zal aanvoerroutes blokkeren, markten verstoren en humanitaire toegang weigeren. De slachtoffers zijn acuut ondervoede kinderen, waarvan er dan snel velen zullen sterven.”

Volgens experts van het IPC (Integrated Food Security Fase Classification) is de voedselvoorziening sterk verminderd en humanitaire hulp sterk vertraagd als gevolg van het aanhoudende conflict. UNICEF's nieuwste rapport zegt dat alleen een snelle opschaling van de humanitaire hulp een verslechtering van de voedingsituatie, met name in de zwaarst getroffen staten, kan voorkomen.

Naar schatting lijden minstens 229.000 kinderen aan ernstige acute ondervoeding. Dat getal is verdubbeld sinds het begin van het conflict, iets meer dan een jaar geleden. Samen met het Wereld Voedsel Programma (WFP), blijft UNICEF de steun opvoeren voor ondervoede kinderen in Zuid-Soedan. UNICEF en partners verstrekten in 2014 therapeutische voeding voor bijna 100.000 ernstig ondervoede kinderen. Het doel is in 2015 137.000 kinderen onder de vijf jaar met ernstige acute ondervoeding te helpen.

Met snelle responsmissies zenden UNICEF en het WFP expertteams naar afgelegen gebieden die zijn afgesneden van humanitaire hulp. Tijdens deze missies screent UNICEF kinderen op ondervoeding en verwijst en behandelt kinderen die matig en ernstig zijn ondervoed. Alleenstaande kinderen worden geregistreerd om hen te kunnen herenigen met hun familie. Daarnaast bieden de teams basisgezondheidszorg en onderwijs en leveren ze benodigdheden voor veilig drinkwater. Met de 37 missies tot nu toe zijn meer dan 600.000 mensen, waaronder ruim 142.000 kinderen onder de 5 jaar, bereikt.

UNICEF vraagt dringend om 34 miljoen dollar extra voor de opschaling van de voedingshulp in Zuid-Soedan in 2015.