Paul van Vliet in de Tweede Kamer

23 oktober 2012

Maandag 23 oktober bood de hal van de Tweede Kamer netna lunchtijd een bijzondere aanblik. UNICEF-ambassadeur Paul vanVliet begaf zich, namens 24 organisaties, in het hol van deleeuw:  met zijn rijzige gestalte viel hij op in de hal vanhet Tweede Kamergebouw. En dat was precies debedoeling.

Kinderen in het buitenlandbeleid 

Hij wás daar om -namens al die 24 organisaties-  eenpetitie en 10.000 handtekeningen te
overhandigen aan enkele leden van de vaste Kamercommissiebuitenlandse
zaken.  De petitiepleit voor een vaste plek voor kinderen en hun rechten in hetmensenrechten- en buitenlandbeleid.  SP-kamerlid Harry vanBommel nam de petitie en handtekeningen in ontvangst. Ook deKamerleden Marit May (PvdA), Ingrid de Caluwé (VVD) en SjoerdSjoerdsma (D'66) waren erbij.

 

overhandiging2

Kinderen met potentie 

Van Vliet kon uit eigen ervaring vertellen waarom kinderen enhun rechten specifiek een plek verdienen in het nieuweregeerakkoord. "Ik kom kinderen tegen met een enorme potentie, dieeen dorp of gemeenschap een heel andere richting kunnen geven. Maar
zij kunnen dat niet alleen", aldus Van Vliet. "

"Waar is de solidariteit gebleven?" 

"Nederland liep altijd voorop met de hulp aan deze kinderen.Maar wij (de 24 organisaties die allemaal zich inzetten voorkinderen wereldwijd) maken ons zorgen dat de kinderrechten eenbeetje zijn weggezakt in de politiek. U hebt nu de kans, in denieuwe Tweede kamer, in dit nieuwe politieke seizoen, met deze(bijna) nieuwe regering om daar iets aan te doen."

"Ik voel me soms de laatste tijd een beetje vreemdeling in eigenland. Waar is de lef,  waar de solidariteit, waar deverdraagzaamheid gebleven? Vandaar dat ik u dit meegeef."

 

overhandiging

'Huiswerk' voor de Tweede Kamer

In een rugzak werden vervolgens de petitie met de ruim10.000 handtekeningen overhandigd aan Harry van Bommel;'huiswerk' voor de nieuwe Kamer.

De Kamerleden kregen ook nog enkele prikkelende stellingenvoorgelegd, waar ze mee konden instemmen of niet. Ze deden ergewillig aan mee. De VVD bleek, zoals verwacht, op enkele punteneen ietwat anders stellingname te hebben dan de andere driepartijen. 

"Uitgelezen moment"

Harry van Bommel zei tegen de vertegenwoordigers van de 24organisaties dat ze precies op het juiste moment kwamen. "Eenuitgelezen moment zelfs, want  de Kamer behandelt juist dekomende weken de begroting van Buitenlandse Zaken."  Hij riepde aanwezigen op om uiterlijk 13 november vragen voor debegrotingsbehandeling in te dienen bij de fracties.

 

FOTO's: Robert van Ginkel