Kinderen bij echtscheiding te weinig gehoord

24 juli 2012

Spraakmakende Zaken afl. 2: Kinderen en scheiding

In Nederland zijn jaarlijks circa 70.000 kinderen enjongeren betrokken bij de scheiding van hun ouders. Door dezescheiding verandert hun leven meestal ingrijpend, maar in hetscheidingsproces wordt hun stem vaak niet gehoord.

Paul Rosenmöller praat in deze aflevering met twee van hen: de18-jarige Iris van wie de ouders tien jaar geleden uit elkaargingen en de 14-jarige Robin, die het twee jaar geleden meemaakte.Zij vertellen openhartig hun verhaal.

In de knel

Kinderen zien zich vaak geconfronteerd met ouders die het nieteens worden over de verdeling van de zorg, struikelen overgeldzaken of  ook na de scheiding elkaar over de ruggen vanhun kinderen in de haren blijven vliegen. Zo kunnen kinderen klemkomen te zitten tussen vader en moeder en hevig worstelen met hunloyaliteit. Boosheid, angst, verdriet en schuldgevoelens zijn voorveel kinderen niet onbekend in zo'n situatie.

Luisteren naar kinderen

Of er door familie, vrienden, rechter of advocaat geluisterdwordt, blijkt van onschatbare waarde voor het welzijn van het kind.Maar dat gebeurt nog onvoldoende, constateert ook Marsha Pinedo,oprichtster van Stichting Villa Pinedo, een podium waar jongerenmet gescheiden ouders hun ervaringen delen. Zelf een kind vangescheiden ouders, zet ze zich in voor een betere positie vankinderen en jongeren bij een scheiding. In Villa Pinedo zijn zij deervaringsdeskundigen. Pinedo: "De ouders zijn meestal zo bezig methun eigen problemen dat zij hun opvoedingstaak verwaarlozen.Kinderen trekken dan wel aan de bel, maar doen dat vooral indirect.Ik wil hen een stem geven. Want zij kunnen zelf het beste zeggenhoe het beter kan."

Meer aandacht voor preventie

Ed Spruijt, scheidingsonderzoeker aan de Universiteit Utrecht,licht toe wat de belangrijkste valkuilen voor ouders zijn bij eenscheiding en vindt dat er meer aandacht moet komen voor preventie,bijvoorbeeld door net als in België opvoedcursussen aan te bieden.Het belangrijkste advies dat Iris en Robin hebben voor kinderen dieeen scheiding meemaken is: praat erover! Iris: "Ik heb heel veelvragen gesteld aan mijn ouders. Want anders ga je er 's avonds inbed over nadenken." Robin knikt: "Je moet niet alles voor jezelfhouden en opkroppen, want het komt er later toch wel uit."
 

NOOT VOOR DE REDACTIE

Neem voor meer informatie contact op met Mirjam Nieboer,IKON Communicatie, tel. (035) 6727101 / 06-51072809 of met JeanetSchuurman, UNICEF persvoorlichting, 070-339378 /06-53989391