Wereldwijde kindersterfte nog nooit zo laag 

13 maart 2024

Het aantal kinderen dat stierf vóór hun vijfde verjaardag is nog nooit eerder zo laag geweest als nu: in 2022 stierven er 4,9 miljoen kinderen onder de vijf jaar. Dat blijkt uit een rapport van een door UNICEF geleide VN-werkgroep. Toch staan de 4,9 miljoen kinderen die wel sterven alsnog gelijk aan één sterfgeval per zes seconden en sterven zij aan oorzaken die te vermijden zijn.  

drie meisjes op een bankje in een ziekenhuis

Kinderen in Mongolië wachten op een vaccinatie

Kinderen in Mongolië wachten op een vaccinatie

Investeringen in gezondheidszorg helpen

Uit het rapport van de United Nations Inter-agency Group for Child Mortality Estimation, dat geleid wordt door UNICEF, blijkt dat het sterftecijfer van kinderen jonger dan vijf jaar, sinds het jaar 2000 met 51 procent is gedaald. De voornaamste reden voor de daling van de sterftecijfers is een verbeterde toegang tot gezondheidszorg, waaronder vaccinaties, geboortezorg, hulp bij borstvoeding en diagnose en behandeling van ziektes zoals diarree, malaria en longontsteking.  
  
“Deze cijfers laten zien dat jaren van investeringen in goede gezondheidszorg en de inzet van vroedvrouwen, gezondheidspersoneel en voedingsdiensten echt helpen om levens te redden", zegt Suzanne Laszlo, directeur van UNICEF Nederland. “Ook landen met lage en lagere middeninkomens laten een sterke daling zien, wat aantoont dat vooruitgang mogelijk is als er maar voldoende wordt geïnvesteerd in gezondheidszorg.” Uit de bevindingen blijkt bijvoorbeeld dat Cambodja, Malawi, Mongolië en Rwanda de sterfte onder de vijf jaar sinds 2000 zelfs met ruim 75 procent hebben teruggedrongen. 

Nog een lange weg te gaan 

Het rapport laat echter ook zien dat er ondanks de vooruitgang nog een lange weg te gaan is om een einde te maken aan alle vermijdbare sterfgevallen onder kinderen en jongeren. Want nog altijd stierven er in 2022 4,9 miljoen kinderen onder de vijf jaar, waarvan de helft pasgeborenen. Nog eens 2,1 miljoen kinderen en jongeren in de leeftijd van 5 tot 24 jaar stierven aan oorzaken die te voorkomen waren geweest met betere toegang tot zorg en voldoende gekwalificeerd zorgpersoneel.  

 UNICEF en de andere afzenders van het rapport roepen op om veel meer te investeren om vermijdbare kindersterfte te voorkomen.