10 jaar CRBP: We moeten samenwerken voor een betere toekomst voor kinderen

8 december 2022

Ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de Children Rights and Business Principles, organiseerden we samen met Save the Children Nederland en Global Compact Network Netherlands een rondetafelgesprek. Met o.a. aan tafel VNO-NCW & MKB-Nederland, FNV, PostNL, Bugaboo en Tony's Chocolonely.  

Rondetafel gesprek

De Children's Rights and Business Principles zijn gezamenlijk ontwikkeld door Save the Children, UN Global Compact en UNICEF, in overleg met kinderen, bedrijven, investeerders, overheden, het maatschappelijk middenveld, vakbonden, nationale mensenrechtenorganisaties en de Verenigde Naties. De organisaties brachten onlangs ook het gezamenlijke rapport Charting the Course: Embedding Children’s Rights in Responsible Business Conduct en een Nederlandse paper daarvan uit. Dit rapport beschrijft de belangrijkste prestaties en thema’s om de positieve impact op kinderen te vergroten.

Drie thema's  

De genodigden kregen drie thema’s voorgelegd die betrekking hebben op kinderrechten: internationale waardeketens, de digitale omgeving en de platformeconomie. 
 
In de gesprekken die daarop volgden, werden o.a. zorgen geuit over de -vaak complexe- aanpak van kinderarbeid in ontwikkelingslanden. Ook de arbeidsomstandigheden van jongeren van bijvoorbeeld bezorgdiensten kwamen aan bod en de behoefte aan onderwijs voor kinderen, ouders, en leraren binnen scholen en de opvoeding rondom digitale geletterdheid.  
 
“Door een gesprek te voeren met verschillende stakeholders samen, vergroot je het bewustzijn dat kinderen op heel verschillende manieren geraakt worden door de activiteiten van bedrijven. Het gaat niet alleen om kinderarbeid, maar ook over armoede, vernieling van de leefomgeving, stress bij ouders en gevaarlijke marketing. We moeten met z’n allen samenwerken om het beter te maken voor kinderen, daar was iedereen het over eens.” Linda van Beek (directeur UN Global Compact Network Netherlands).

Wat als conclusie vooral naar voren kwam is dat de overheid een voortrekkersrol zou moeten nemen in:   

Het beschermen van kinderrechten;  

  • Bedrijven aanspreken op hun verantwoordelijkheid (en zo nodig maatregelen treffen);    
  • Het bewuster maken van de consument van de ‘true price’ van producten en diensten;  
  • Verhogen van prijzen op bepaalde producten en diensten om eerlijke productie en handel te waarborgen.  

Voor bedrijven geldt dat: 

  • Kinderrechten in alle schakels van de keten gerespecteerd en beschermd worden;    
  • Beter kenbaar maken aan de overheid wat nodig is;  
  • Een voorloper durven te zijn op het gebied van eerlijk en duurzaam ondernemen;   
  • De rechten van kinderen meegenomen wordt in het ontwerp van producten en diensten, en ook kinderen en jongeren zelf betrekken bij de ontwerpen om mogelijke schade te voorkomen.  

En voor alle partijen:  

  • Maak kenbaar dat kinderrechten nog dagelijks geschonden worden;  
  • Blijf het bespreken en ... 
  • Blijf samenwerken. 

Tijdens deze bijeenkomst is besproken hoe we elkaar kunnen versterken zodat we ook de komende 10 jaar onze inzet kunnen vergroten voor de naleving van de CRBP's.