Haal alleenreizende kinderen uit de crisisnoodopvang

30 augustus 2022

UNICEF maakt zich grote zorgen over de alleenreizende minderjarige asielzoekers die sinds afgelopen weekend vanuit Ter Apel in de crisisnoodopvang worden geplaatst. Alleenreizende kinderen horen niet thuis in deze locaties. Er is nauwelijks zicht op de kinderen, het is onveilig en de kinderen missen zorg en onderwijs. UNICEF wil dat het kabinet en gemeenten de alleenreizende kinderen zo snel mogelijk uit de crisisnoodopvang halen en onderbrengen in kleinschalige, stabiele en veilige opvang.

Jongensvoeten

Nooit eerder gebeurd

‘In de huidige opvangcrisis zijn alleenreizende kinderen de meest kwetsbare groep’, zegt Suzanne Laszlo, directeur van UNICEF Nederland. ‘Zij worden nu geplaatst in de crisisnoodopvang waarvan is afgesproken dat alleenreizende minderjarigen daar niet thuishoren. Nooit eerder is dit gebeurd, ook niet tijdens de vorige opvangcrisis in 2015. Dit is schadelijk voor deze toch al kwetsbare kinderen. In Ter Apel zagen we al signalen van verwaarlozing. Kinderen slapen op stoelen, onduidelijk is of iedereen voldoende eten te heeft gehad en er is te weinig zicht op veiligheid. Overplaatsing naar crisisnoodopvang vermindert de nood van deze kinderen niet. Het is een kortetermijnoplossing waarbij het belang van kinderen uit het oog is verloren.’  

Soms pas 15

Crisisnoodopvanglocaties zijn door gemeenten opgezet om het tekort aan plaatsen in de noodopvang op te vangen. In de tijdelijke, sobere en vaak grootschalige locaties, zoals gymzalen en tenten, verblijven vaak honderden asielzoekers maximaal enkele weken. In de crisislocaties ontbreekt het aan voor kinderen essentiële voorzieningen als onderwijs, begeleiding, toezicht en zorg. Voor alleenreizende kinderen die vaak al veel hebben meegemaakt, betekent dit dat ze volledig op zichzelf zijn aangewezen. Begeleiding of bescherming is er niet. Het gaat om kinderen die soms pas 15 jaar zijn.

Dagelijks nieuwe kinderen

UNICEF schat dat het in totaal om 350 alleenreizende minderjarigen gaat, die afgelopen weekend in de chaos in Ter Apel verbleven. Sommige kinderen sliepen de afgelopen periode onder meer in het kantoor van de IND op stoelen. Inmiddels zijn 125 minderjarigen verhuisd naar crisisnoodopvanglocaties waar ze twee of maximaal vier weken kunnen blijven. Dagelijks komen nieuwe alleenreizende kinderen in Ter Apel aan. Onduidelijk is wie verantwoordelijkheid neemt voor hun begeleiding, het regelen van onderwijs en wie de kinderen helpt als er incidenten zijn.

Suzanne Laszlo: ‘Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de crisisnoodopvang, het ministerie van Justitie en Veiligheid en COA hebben afgesproken dat alleenreizende minderjarigen daar niet in terecht mogen komen. Toch gebeurt het nu. We laten elke keer opnieuw een ondergrens los. Dat is schadelijk voor deze kinderen die nou juist onze bescherming nodig hebben.’

Lees ook het achtergrondartikel over alleenreizende minderjarige asielzoekers (NRC-30 aug).