Jongeren praten graag mee in hun gemeente

4 juli 2022

Veruit de meeste Nederlandse jongeren zouden graag meepraten over zaken die zij belangrijk vinden binnen hun gemeente. Driekwart van hen zegt dat de gemeente nog nooit naar hun mening heeft gevraagd. Dat blijkt uit onderzoek dat UNICEF Nederland heeft gedaan bij jongeren tussen de 10 en 18 jaar.  

infographic resultaten van de opiniepeilingen

Resultaten van de opiniepeilingen

Resultaten van de opiniepeilingen

Mening geven en laten meetellen 

De gemeente neemt beslissingen die het leven van jongeren direct beïnvloeden, en jongeren geven zelf aan dat ze wel graag meedenken over wat er in hun stad of dorp gebeurt. Maar liefst 95% van de jongeren, wat neerkomt op 1,5 miljoen kinderen, vindt het belangrijk dat de gemeente hen hoort. Zeker vier van de vijf jongeren is ook zelf bereid zijn of haar mening te geven over onderwerpen die zij belangrijk vinden. Het gaat dan over veiligheid op straat, sport en cultuur, onderwijs, gelijke kansen, maar ook over chill- en speelplekken in de wijk. Twee van de drie jongeren heeft het gevoel dat hun mening in hun gemeente helemaal niet meetelt. De uitkomsten van de peiling zijn in deze infographic weergegeven.

Jongerenparticipatie  

Het ontbreken van jongerenparticipatie is een gemiste kans voor gemeenten. Bijna vier op de vijf jongeren (78%) zouden namelijk graag hun mening willen geven over dingen die zij belangrijk vinden in hun gemeente. Tieners op de basisschool willen vaker hun mening geven over dingen die zij belangrijk vinden in hun gemeente dan jongeren op de middelbare school. En meisjes wat vaker dan jongens (81% en 74%). 

Drie kwart van de jongeren (74%) zegt nog nooit naar zijn of haar mening te zijn gevraagd en meer dan de helft van de jongeren (58%) weet ook niet welke mogelijkheden er in hun gemeente zijn om te vertellen wat ze vinden. Van de jongeren die wél inspraak hebben gehad, heeft een grote meerderheid (82%) het gevoel dat hun mening ook serieus is genomen. In de praktijk blijkt een vragenlijst de meest gebruikte methode om de mening van kinderen en jongeren te peilen.  

Kindvriendelijke gemeente 

De uitkomsten van deze peiling wordt vandaag gepresenteerd binnen het Child Friendly Cities netwerk, waarvan UNICEF Nederland host is geworden. Binnen het netwerk werken gemeenten samen met elkaar, met maatschappelijk betrokken organisaties en met kinderen en jongeren. Het is een positieve beweging die uitgaat van ontwikkelingskansen voor kinderen en bekijkt wat daar lokaal voor nodig is. 

UNICEF deed begin juni onderzoek onder meer dan 1000 jongeren tussen 10 en 18 jaar. Uit de peiling blijkt dat jongeren in Nederlandse gemeenten nauwelijks bevraagd worden. Bijna alle jongeren (95%) vinden dat gemeenten naar hun mening zouden moeten vragen; 65% van de ondervraagde jongeren heeft het gevoel dat hun mening niet meetelt. Dat geldt vooral voor middelbare scholieren: zij hebben dat gevoel vaker dan leerlingen op de basisschool (71% vs. 50%). 

Opiniepeilingen onder jongeren

De peiling onder kinderen en jongeren van 10 tot 18 jaar is de tweede in een reeks peilingen die UNICEF Nederland dit jaar uitvoert. Op deze manier onderzoeken we wat kinderen en jongeren bezighoudt en laten we de stem van jongeren horen. UNICEF geeft zo invulling aan artikel 12 van het Kinderrechtenverdrag. Daarin staat dat kinderen het recht hebben om gehoord te worden en om hun mening te geven over zaken die hen aangaan.