Jongeren willen meer respect en tolerantie

14 maart 2022

Na twee jaar corona hebben jongeren behoefte aan meer respect en tolerantie voor elkaar. Ze hebben het gevoel steeds meer tegenover elkaar te staan en vinden het nog belangrijker dat de politiek hen hoort, zo blijkt uit onze QuickScan.

Meisje met folder spreekt

Aangezien corona enorme impact heeft gehad op het leven en vrijheid van jongeren, vinden zij dat de overheid meer rekening met hen dient te houden. Jongeren geven hiermee een belangrijk signaal af. Zeker in het licht van de aankomende gemeenteraadsverkiezingen zeggen ze: neem ons serieus, laat ons meepraten.

Jongeren vinden dat de overheid aan de volgende onderwerpen aandacht moet besteden:

  • Mentale gezondheid
  • Participatie
  • Onderwijs
  • Respect en tolerantie

Wat vinden Nederlandse jongeren belangrijk?

Lees de QuickScan

Respect en tolerantie

Jongeren vinden dat het lastiger wordt om te kunnen zeggen wat je ergens van vindt. Het lijkt of mensen steeds meer tegenover elkaar staan. Sommige jongeren zijn bang hun mening te geven, uit angst om door anderen verbaal te worden aangevallen. Dit beïnvloedt hun mentaal welzijn.  Dit lijkt te maken te hebben met de verhitte maatschappelijke en politieke discussies over onder meer het coronadebat. Jongeren geven dan ook aan dat er meer aandacht nodig is voor respect en tolerantie voor elkaar.

Meer individuele aandacht

Een groot deel van de ondervraagde jongeren zit minder lekker in hun vel en geeft aan zich wel eens eenzaam te voelen. De lange wachttijden om psychologische hulp te krijgen, helpen daar niet bij.

Door het onlineonderwijs van de afgelopen twee jaar hebben leerlingen veel minder onderling contact en persoonlijke aandacht gekregen, wat een groot effect heeft op hun mentale welzijn en intellectuele ontwikkeling. Jongeren pleiten ook voor meer individuele begeleiding op school in de vorm van kleinere klassen en meer ruimte voor de interesses en talenten van leerlingen. Ook willen jongeren dat op school en op sociale media zaken als wederzijds respect en stress worden besproken.

Signaal aan de politiek

Als UNICEF Nederland zien wij de zorgen van jongeren als een scherp en zorgelijk signaal. De soms enorme tegenstellingen en harde debatten tussen volwassenen en in de politiek hebben impact op jongeren en zijn van invloed op hun mentale welzijn en de mate van participatie. UNICEF Nederland hoopt een eerste stap naar verbetering te zetten door het onder de aandacht te brengen.

Het VN-Kinderrechtencomité riep vorige maand Nederland op om participatie van minderjarigen nog verder te versterken, ook de lastiger te bereiken kinderen. En te zorgen dat de relevante professionals (zoals docenten, jeugdzorg professionals) hier ook regelmatig en goed in getraind worden. UNICEF Nederland doet jaarlijks onderzoek naar wat jongeren belangrijk vinden, waar zij zich zorgen over maken en wat er volgens hen beter of anders kan in Nederland. Deze samenvatting komt uit in de week van de gemeenteraadsverkiezingen. Nieuwe raadsleden kunnen de QuickScan gebruiken om gelijk aan het begin van hun ambtstermijn jongerenparticipatie te integreren in beleid.

Het jongerenprogramma Speak up gaat verder met de resultaten uit dit onderzoek.