Negen miljoen jongeren in Europa kampen met psychische problemen

15 oktober 2021

De Europese editie van UNICEF’s wereldwijde onderzoek "The State of the World's Children Report: On My Mind" laat zien dat negen miljoen jongeren in Europa (10 tot 19 jaar) kampen met psychische problemen, waarbij het in meer dan de helft gaat om angst en depressie. 

meisje leunt tegen boom

Nederland: betere dataverzameling hard nodig

In het Europese rapport geeft informatie over de stress en psychische nood van jongeren en doet aanbevelingen aan regeringen in heel Europa en aan de Europese Unie. Er staan ook data over het percentage Nederlandse jongeren met een psychische aandoening. Naar schatting heeft 18 procent van de Nederlandse jongeren (10 tot 19 jaar) een psychische aandoening en dat is méér dan het EU- gemiddelde. In Europa heeft gemiddeld 16,3 % van de jongeren een psychische aandoening, wereldwijd is dat 13%.  

Al jaren roepen wij en anderen om betere data over de mentale gezondheid van de jeugd in Nederland. Want er is veel onbekend. Suzanne Laszlo, directeur van UNICEF Nederland: "Data over de mentale gezondheid van de jeugd in Nederland zijn hard nodig. Nederland houdt niet bij hoe vaak psychische  stoornissen voorkomen of wat het verloop en de gevolgen zijn. We weten ook niet of jongeren wel of geen hulp krijgen en welke jongeren vooral risico lopen op een psychische aandoening. Een goed onderbouwd beeld ontbreekt, terwijl we wel weten dat het niet goed gaat met veel jongeren. Er moet in Nederland beter zicht komen op de mentale gezondheid van jongeren, zodat we kunnen zien hoe het gaat en wat er nodig is aan preventie en behandeling." 

Extra druk door corona

Geestelijke gezondheidsproblemen zijn niet nieuw. Lang voor de coronapandemie trokken ouders, leraren en vele anderen aan de bel over het mentaal welzijn van kinderen en jongeren. Corona heeft alles nog meer onder druk gezet door zaken als isolatie, spanning en inkomensverlies binnen gezinnen.

  • Het gaat onder andere over depressie, angststoornissen, bipolaire stoornissen, autisme, schizofrenie, persoonlijkheidsstoornissen en ADHD.
  • UNICEF waarschuwt dat zelfmoord de op één na belangrijkste doodsoorzaak in Europa is onder jongeren. Alleen verkeersgewonden kosten meer levens van mensen tussen de 15 en 19 jaar. Weten hoe het in Nederland zit?
  • Volgens het rapport is het jaarlijkse verlies in Europa aan menselijk kapitaal als gevolg van geestelijke gezondheidsproblemen bij kinderen van 0-19 jaar 49,7 miljard euro.
  • Lees ook het wereldwijde rapport: "The State of the World's Children Report: On My Mind"
jongeren steunen elkaar

Aanbevelingen voor Europese overheden

UNICEF heeft 5 aanbevelingen voor Europese instellingen en nationale regeringen:

  1. vergemakkelijk de toegang van kwetsbare groepen tot geestelijke gezondheidszorg en verbeter regionale infrastructuren daarvoor.
  2. neem toegang tot geestelijke gezondheidsdiensten op in nationale actieplan (COVID-19-fonds van de Europese Commissie), inclusief digitale en onlinetechnologieën.
  3. zorg voor programma’s en ruimte op school voor jongeren om emotionele vaardigheden en bewustzijn op te bouwen.
  4. investeer in opleiding van gezondheids- en maatschappelijk werkers op het gebied van mentale gezondheid voor gevluchte kinderen
  5. neem geestelijke gezondheid en psychosociaal welzijn op in ontwikkelingshulp, en tijdens humanitaire crises