Vluchtelingenkinderen in de knel

11 oktober 2021

UNICEF maakt zich ernstig zorgen over de omstandigheden waarin kinderen in de noodopvanglocaties nu worden opgevangen en de schade die dat bij hen kan veroorzaken. Een kindvriendelijke en veilige asielopvang is urgent en van cruciaal belang.

Azcgrave005

Overvolle asielopvang

De 818 kinderen die zijn geëvacueerd uit Afghanistan, alleen of met hun familie, verblijven in noodopvanglocaties. De Nederlandse asielzoekerscentra zijn door een tekort aan plaatsen overvol. Misschien moet er binnenkort worden uitgeweken naar crisisopvang in sporthallen en tenten. UNICEF maakt zich zorgen over de keuzes die gemaakt worden, zoals het plan van de regering om alleenreizende kinderen binnenkort in een leegstaande gevangenis in Zoetermeer te huisvesten. Suzanne Laszlo, directeur van UNICEF Nederland: "Het gaat om uiterst kwetsbare kinderen die veel hebben meegemaakt. Zij hebben bescherming, onderwijs en de juiste zorg nodig. UNICEF kan niet beoordelen hoe het met de kinderen in de noodopvang gaat, omdat we geen toegang hebben tot de locaties. Intussen zien en horen we steeds meer alarmerende berichten over overvolle opvanglocaties waar het ontbreekt aan voldoende basisvoorzieningen, zoals een bed, privacy of sanitaire voorzieningen. Ook worden gezinnen van de ene locatie naar de andere verplaatst, wat voor deze kinderen opnieuw voor heel veel stress zorgt."

Waarborg de rechten van deze kinderen

De belangen van kinderen in de reguliere- en de noodopvang moeten vooropstaan en daarom vragen wij de Nederlandse overheid dringend:

  • zorg voor toegang tot de noodopvang zodat UNICEF kan beoordelen wat deze kwetsbare kinderen daar nu nodig hebben 
  • onderzoek of er een (taal)school in de buurt van de noodopvang aanwezig is, zodat die niet opnieuw hoeft te worden opgezet en zorg dat gemeenten actief handelen bij de bemiddeling met schoolbesturen  
  • zorg dat er op elke opvanglocatie toegang is tot jeugdgezondheidszorg (JGZ), ook in verband met traumaverwerking en toegang tot eerste inentingen 
  • plaats kinderen niet in voormalige gevangenissen, laat gezinnen bij elkaar in een woon/slaapruimte verblijven en zorg voor aparte douche- en toiletfaciliteiten voor kinderen en gezinnen 
  • Zorg dat kinderen snel kunnen doorstromen naar reguliere opvang

Begin september heeft de Werkgroep Kind in azc, waar UNICEF deel van uitmaakt, een brief gestuurd aan demissionair staatssecretaris Broekers-Knol van Justitie en Veiligheid, om zorgen te uiten over de noodopvang. In de brief staan aanbevelingen om de noodopvanglocaties kindvriendelijk en veilig te maken, gebaseerd op de Monitor Leefomstandigheden van kinderen in de asielopvang.