De klimaatcrisis is een kinderrechtencrisis

20 augustus 2021

Vandaag presenteert UNICEF het rapport, The Climate Crisis is a Child Rights Crisis: Introducing the Children’s Climate Risk Index. De eerste uitgebreide analyse van de risico’s van klimaatverandering vanuit het perspectief van een kind.

Mozambique cycloon eloise klimaatrapport 2021

Extreem hoog riscio

Uit het vandaag verschenen rapport blijkt dat vrijwel ieder kind ter wereld gevaar loopt door bijvoorbeeld ziektes, overstromingen, hittegolven, tropische stormen, droogte of luchtvervuiling als gevolg van klimaatverandering.

Het rapport stelt vast dat ongeveer 1 miljard kinderen – bijna de helft van de 2,2 miljard kinderen in de wereld – leven in een van de 33 landen die geclassificeerd zijn als ‘extreem hoog risico’. “Voor het eerst hebben we een compleet beeld van waar en hoe kinderen kwetsbaar zijn voor klimaatverandering en dat beeld is onvoorstelbaar slecht”, aldus Henrietta Fore, algemeen directeur van UNICEF.

Een moeder waadt met haar kind door het water nadat een cycloon in India veel verwoestte. 26 november 2020

Een moeder waadt met haar kind door het water nadat een cycloon in India veel verwoestte. 26 november 2020

Een moeder waadt met haar kind door het water nadat een cycloon in India veel verwoestte. 26 november 2020

"De klimaatcrisis is een kinderrechtencrisis", aldus Suzanne Laszlo – Directeur UNICEF Nederland. “Kinderen zijn veel kwetsbaarder voor de gevolgen van klimaatverandering. Zo zijn hun longen nog niet volgroeid waardoor ze meer last hebben van luchtvervuiling, en door hun lengte lopen ze veel meer risico tijdens bijvoorbeeld een overstroming of storm.
Kinderen hebben nog een heel leven voor zich, dus we moeten alles op alles zetten om te voorkomen dat ze de rest van hun leven de gevolgen moeten dragen. Als we nu actie ondernemen kunnen we voorkomen dat het erger wordt.”

Cijfers - Uit onderzoek blijkt dat:

·       240 miljoen kinderen worden blootgesteld aan
        overstromingen in kustgebieden;

·       400 miljoen kinderen worden blootgesteld aan cyclonen;

·       600 miljoen kinderen worden sterk blootgesteld aan ziektes,
        zoals malaria en dengue;

·       820 miljoen kinderen worden blootgesteld aan hittegolven;

·       920 miljoen kinderen worden blootgesteld aan
        waterschaarste;

·       1 miljard kinderen worden blootgesteld aan buitengewoon
         hoge niveaus van luchtvervuiling.

De cijfers zullen waarschijnlijk slechter worden naarmate de gevolgen van klimaatverandering toenemen.

Naar schatting wonen 850 miljoen  kinderen – 1 op de 3  wereldwijd – in gebieden waar ten minste  vier  van deze  klimaat- en milieurampen elkaar overlappen. Maar liefst  330 miljoen kinderen – 1 op de  7  wereldwijd – wonen in gebieden die getroffen zijn door minstens vijf  grote mileurampen.

Naar schatting wonen 850 miljoen  kinderen – 1 op de 3  wereldwijd – in gebieden waar ten minste  vier  van deze  klimaat- en milieurampen elkaar overlappen. Maar liefst  330 miljoen kinderen – 1 op de  7  wereldwijd – wonen in gebieden die getroffen zijn door minstens vijf  grote mileurampen.

Naar schatting wonen 850 miljoen  kinderen – 1 op de 3  wereldwijd – in gebieden waar ten minste  vier  van deze  klimaat- en milieurampen elkaar overlappen. Maar liefst  330 miljoen kinderen – 1 op de  7  wereldwijd – wonen in gebieden die getroffen zijn door minstens vijf  grote mileurampen.

UNICEF roept overheden en bedrijven op om:

(1)     Meer te investering in klimaatadaptatie in belangrijke diensten voor kinderen, waaronder water- en sanitaire voorzieningen en hygiënesystemen, gezondheids- en onderwijsdiensten.

(2)     Vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Om de ergste gevolgen van de klimaatcrisis te voorkomen, is alomvattende en dringende actie nodig. Landen moeten hun uitstoot tegen 2030 met ten minste 45% verminderen (ten opzichte van het niveau van 2010) om de opwarming tot niet meer dan 1,5 graden Celsius te houden.

(3)     Kinderen te onderwijzen over het klimaat en de juiste vaardigheden te leren, zodat ze zich kunnen voorbereiden op en aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering. Kinderen en jongeren zijn het minst verantwoordelijk voor de klimaatcrisis en waterschaarste, maar zullen de meeste impact ervan ervaren.

(4)     Betrek jongeren bij alle nationale, regionale en internationale klimaatonderhandelingen en -besluiten, ook bij de grote VN-klimaatconferentie COP26 in Glasgow in november.