Plan om scholen weer veilig te openen

29 januari 2021

Ruim 40 organisaties komen met een zogenoemd ‘10 punten plan’, waarin suggesties worden gedaan voor het veilig openstellen van scholen.

Thuisonderwijs 2020 uni314052

Steun en alternatieven

We zijn het als land verplicht aan de leerlingen om breder en creatiever te kijken naar veilige alternatieven voor scholensluiting. Op sommige plekken vinden er al alternatieven plaats, maar dit is niet voor iedereen bereikbaar. Het onderwijs heeft vaak de handen te vol om hier plannen voor te maken of deze te implementeren.  

Logistieke ondersteuning is nodig  

Daarom is een logistieke structuur en geld nodig, om te zorgen dat de scholen gebruik kunnen maken van alternatieven. Zorg dat er organisatie-ondersteuning komt voor scholen, bijvoorbeeld door het instellen van een één persoon (bijvoorbeeld uit de evenmentenbranche) die al het logistiek werk uit handen neemt maar de besluitvorming wel bij scholen houdt. Daarnaast is het belangrijk om kinderen en jongeren zelf te vragen wat zij zien als goede oplossingen.

Een brede coalitie van maatschappelijke organisaties maakt zich veel zorgen om ontwikkelingsrisico’s bij kinderen zoals de mentale, sociale, fysieke en cognitieve ontwikkeling. Kinderen hebben school nodig. Niet alleen om te leren, maar ook voor hun sociaal emotionele ontwikkeling en als veilige haven.

Tien punten plan

Daarom komen de 46 organisaties nu met 10 punten, die in het beleid voor de korte termijn zou moeten worden opgenomen.

  1. Zet schoolsluitingen niet in om ouders thuis te houden

  2. Zorg voor (veilige) persoonlijke contactmomenten voor alle kinderen en jongeren

  3. Betrek kinderen en jongeren

  4. Houd zoveel mogelijk scholen veilig open

  5. Faciliteer onderwijs aan kwetsbare kinderen in plaats van alleen opvang

  6. Laat deskundige jeugdprofessionals bijdragen aan het heropenen van de scholen

  7. Verleng subsidieregelingen voor het onderwijs en regel de financiering op een eenvoudige wijze

  8. Laat scholen veel meer gebruik maken van beschikbare (leegstaande) ruimten

  9. Adviseer het onderwijs over het minimaal en maximaal aantal (online) schermuren

  10. Stel kinderopvang en de voorschoolse educatie ruimer open.

Dit is geen eenvoudige opgave is en het vraagt veel van de minister, maar deze uitzonderlijke tijd vraagt om uitzonderlijke inspanningen. Het is hoog tijd om recht te doen aan de ontwikkelingsbelangen van 2,4 miljoen leerlingen in Nederland, waarover in de besluitvorming zo weinig is terug te zien en waarover de onvrede almaar groeit. Wat betreft de lange termijn: hierbij moet niet alleen gekeken worden naar de leerachterstanden maar naar de totale ontwikkeling van kinderen en jongeren.

De organisaties die het plan hebben ondertekend:

Aflatoun International

Augeo Foundation

BVjong

EDVenture

Fier

Het Kinderopvangfonds  

Het Trimbos-instituut

Het Vergeten Kind

Home-Start Nederland

Humanistisch Verbond

Humanitas Nederland

ICDI

IVN Natuureducatie

Jantje Beton

Janusz Korczak Stichting

Jeugdzorg Nederland

JongWijs

Kenniscentrum kinder- en jeugdpsychiatrie

KidsRights

Learning for Well-being foundation

Marjon Donkers Coaching & Advies

Méér Muziek in de Klas

MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid 

Nederlands Instituut van Psychologen

Nederlandse Stichting voor Gehandicapte Kind

Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO)

Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen

Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)

Pharos

Platform en Ruimte voor de Jeugd

Prof. Dr. Ton Liefaard Professor of Children's Rights & UNICEF Chair in Children’s Rights

Save the Children

Sociaal Werk Nederland

Sterk Huis

Stichting De Katrol

Stichting Kinderpostzegels Nederland

Stichting Stuk

Stichting WALHALLAb Nederland

UNICEF Nederland

Villa Pinedo

Voor Werkende Ouders

World Vision

KinderrechtenNU

ELANCE Academy

Juf Daisy Mertens

Team Kim

School’s Cool Delft