Hoe praat ik met kinderen over het coronavirus?

15 maart 2020

8 tips om kinderen gerust te stellen en ze te beschermen

Tekening van het coronavirus door een kind in China.

Tekening van het coronavirus door een kind in China.

Tekening van het coronavirus door een kind in China.

Kinderen kunnen bang, gespannen of verdrietig worden door alle berichten over het coronavirus. UNICEF geeft je tips om hiermee om te gaan.

1. Stel open vragen en luister

Stel je kinderen eerst voor om erover te praten. Zoek uit hoeveel ze al weten en laat hen het voortouw nemen in het gesprek. Als ze heel jong zijn en nog niet over de uitbraak hebben gehoord, hoef je het onderwerp niet aan te kaarten. Herinner hen er gewoon aan hoe belangrijk het is vaak je handen te wassen en creëer geen nieuwe angsten.

Zorg ervoor dat je in een veilige omgeving bent tijdens het gesprek en laat je kind vrijuit praten. Tekenen, verhalen vertellen of andere activiteiten kunnen helpen om het gesprek op gang te brengen.

Het is heel belangrijk dat je hun zorgen niet wegwuift. Laat zien dat je hen begrijpt en zeg dat het heel normaal is om bang te zijn. Laat zien dat je naar hen luistert door hen je volledige aandacht te geven en zorg ervoor dat ze begrijpen dat ze altijd met jou kunnen praten.

2. Wees eerlijk op een kindvriendelijke manier

Kinderen hebben recht op waarheidsgetrouwe informatie over wat er in de wereld gebeurt, maar volwassenen hebben ook de verantwoordelijkheid hen te beschermen tegen angstgevoelens. Gebruik woorden die passen bij hun leeftijd, let erop hoe ze reageren en besteedt aandacht aan hun angstgevoelens.

Als je hun vragen niet kunt beantwoorden, probeer dan niet het antwoord te raden. Zie het als een gelegenheid om samen naar antwoorden te zoeken. Websites als die van het RIVM en de Wereldgezondheidsorganisatie zijn betrouwbare informatiebronnen. Leg uit dat sommige informatie die online is te vinden niet klopt en dat je het beste op deskundigen kunt vertrouwen.

3. Laat zien hoe je kinderen zichzelf en hun vrienden kunnen beschermen

Een van de beste manieren om kinderen te beschermen tegen het coronavirus en andere ziekten, is door hen aan te moedigen hun handen te wassen. Het hoeft geen ernstig of eng gesprek te zijn. Zing er een liedje bij of bedenk een handwasdans om het leuk te maken.
Laat je kinderen ook zien hoe ze hun mond en neus met hun elleboog moeten bedekken als ze hoesten of niezen, leg uit dat ze beter niet dichtbij mensen moeten komen die ziekteverschijnselen hebben, en vraag hen je te waarschuwen als ze het gevoel hebben koorts te hebben, als ze hoesten of moeite hebben met ademhalen.

4. Stel je kinderen gerust

Door de vele verontrustende beelden op tv en online, kan het soms lijken alsof de crisis overal dreigt. Kinderen kunnen geen onderscheid maken tussen beelden op het scherm en hun eigen persoonlijke werkelijkheid, en daardoor denken ze dat ze direct gevaar lopen. Je kunt je kinderen helpen met deze stress om te gaan door ze zoveel mogelijk de kans te geven te spelen en zich te ontspannen. Houd zoveel mogelijk de dagroutine aan (vooral voor het slapengaan), of creëer nieuwe rituelen in nieuwe omstandigheden.

Als iemand in je omgeving ziek wordt, herinner je kinderen er dan aan dat de kans klein is dat ze de ziekte zullen krijgen, dat de meeste mensen die wel besmet zijn niet erg ziek worden en dat volwassenen er alles aan doen om ervoor te zorgen dat iedereen veilig is.

Als je kind zich niet goed voelt, leg dan uit dat hij of zij thuis of in het ziekenhuis moet blijven omdat het veiliger is voor hem en zijn vriendjes. Stel het gerust door te zeggen dat je weet dat het soms moeilijk is (of misschien wel eng of saai), maar dat iedereen veilig is als iedereen de regels volgt.

5. Check of ze het slachtoffer zijn van discriminatie of zelf discrimineren

De uitbraak van het coronavirus heeft wereldwijd talrijke meldingen van rassendiscriminatie met zich meegebracht. Het is belangrijk om te controleren of je kinderen geen last hebben van of bijdragen aan pesterijen.

Leg uit dat het coronavirus niets te maken heeft met hoe iemand eruit ziet, waar hij vandaan komt of welke taal hij spreekt. Als kinderen op school worden gepest, moeten ze een volwassene in vertrouwen durven nemen. Herinner je kinderen eraan dat iedereen het verdient zich veilig te voelen op school. Pesten is altijd verkeerd; we moeten aardig zijn voor elkaar en elkaar steunen.

6. Praat met hen over mensen die in de bres springen voor anderen

Voor kinderen is het belangrijk te weten dat mensen elkaar helpen, solidair zijn met elkaar en vrijgevig zijn. Vertel hen dat onder andere dokters en verpleegkundigen alles op alles zetten om de uitbraak te stoppen en ervoor zorgen dat we veilig zijn. Het kan voor kinderen erg geruststellend zijn te weten dat mensen meeleven en actie ondernemen.

7. Zorg voor jezelf

Je kunt je kinderen beter helpen als je zelf ook goed omgaat met de situatie. Kinderen zullen je eigen reactie op het nieuws oppikken. Het helpt hen te weten dat jij kalm blijft.

Als je je angstig of overstuur voelt, neem dan tijd voor jezelf en neem contact op met familieleden, vrienden en anderen in je omgeving. Maak tijd om dingen te doen die je helpen te ontspannen.

Misschien helpen hierbij de tips van de Amerikaanse gezinstherapeut Kati Morton:

8. Sluit gesprekken goed af

Het is belangrijk dat je kinderen niet met een gevoel van angst of met vragen achterblijven. Probeer als je het gesprek afrondt te peilen of ze bang zijn, niet alleen door wat ze zeggen, maar ook door naar hun lichaamstaal en ademhaling te kijken.

Laat je kinderen weten dat je er altijd voor hen bent en dat ze altijd met je kunnen praten. Zeg hen dat je van ze houdt, naar hen luistert en er voor hen bent als ze bezorgd zijn.