Waarom de honger in de wereld weer toeneemt

16 juli 2019

Het leek zo goed te gaan met de strijd tegen honger. Maar vier jaar geleden stokte de daling van het aantal mensen dat niet genoeg of te eenzijdig te eten heeft. En - nog zorgelijker - er zit zelfs weer een stijgende lijn in. Hoe komt dat?

Moeders geven hun ondervoede baby's therapeutische melk in een door UNICEF ondersteund voedingscentrum (Oeganda, opvangkamp voor vluchtelingen uit de Democratische Republiek Congo, 2018).)

Moeders geven hun ondervoede baby's therapeutische melk in een door UNICEF ondersteund voedingscentrum (Oeganda, opvangkamp voor vluchtelingen uit de Democratische Republiek Congo, 2018).)

Moeders geven hun ondervoede baby's therapeutische melk in een door UNICEF ondersteund voedingscentrum (Oeganda, opvangkamp voor vluchtelingen uit de Democratische Republiek Congo, 2018).)

UNICEF en vier andere VN-organisaties vertellen in het op 15 juli verschenen rapport The State of Food Security and Nutrition in the World dat de daling van het aantal mensen met honger sinds 2015 stagneert en zelfs weer langzaam toeneemt. Meer dan 820 miljoen mensen lopen vaak rond met een lege maag, terwijl landen met elkaar hebben afgesproken dat honger in 2030 de wereld uit moet zijn.

Honger in Afrika, Azië, Latijns-Amerika en de Cariben

Afrika

De makers van het rapport geven code rood af voor de groeiende honger in Afrika. Bijna 20 procent van de bewoners van dit continent is ondervoed. Dat zijn bijna 260 miljoen mensen, die vrijwel allemaal (90 procent) in Sub-Sahara Afrika leven.

Azië

In het westen van Azië neemt de honger sinds 2010 toe. Meer dan 12 procent in dat deel van de wereld is ondervoed. In zuidelijk Azië is dit percentage bijna 15 procent. Het gaat in totaal om meer dan 500 miljoen mensen.

Latijns-Amerika en de Cariben

Ook in Latijns-Amerika en de Cariben lijden steeds meer mensen honger. Hoewel hun aantal nog steeds onder de 7 procent ligt, is dit natuurlijk een zorgwekkende ontwikkeling.

Oorzaken: ongelijkheid en conflicten

Honger neemt vooral toe in landen die kampen met achterblijvende economische groei, of die voor hun natuurlijke grondstoffen in hoge mate afhankelijk zijn van het buitenland. Daarnaast kunnen conflicten (denk aan Jemen en Venezuela) honger vrij spel geven. Binnen landen groeit bovendien de inkomensongelijkheid, zodat kwetsbare en gemarginaliseerde leden van de bevolking steeds meer moeite hebben om elke dag eten op tafel te zetten.

Ook steeds meer kinderen en jongeren te zwaar

Chronische en acute ondervoeding zijn het gevolg van te eenzijdige voeding of van een plotseling voedseltekort. Aan de andere kant zijn er wereldwijd ook steeds meer mensen met overgewicht en obesitas, bijvoorbeeld omdat ze hun traditionele voedingspatroon loslaten en kiezen voor 'westers' voedsel dat rijk is aan vet, suiker en zout. Het gaat daarbij vooral om kinderen en jongeren tussen de 10 en 18 jaar (in 2016 waren dat er meer dan 200 miljoen) en volwassenen (in dat jaar 2 miljard). Ondervoeding en overgewicht komen in landen tegelijkertijd voor. Afrika en Azië voeren wat beide problemen betreft de lijst aan. 

Voedselonzekerheid voor meisjes en vrouwen

Het VN-rapport vraagt ook aandacht voor de 1,3 miljard mensen die niet direct honger lijden, maar wel risico lopen om ondervoed te raken door voedselonzekerheid. Bij deze groep gaat het om onzekerheid op gemiddeld niveau. Als we daarbij het aantal mensen optellen dat kampt met ernstige voedselonzekerheid, dan komen we uit op 2 miljard mensen die niet weten of ze zichzelf en hun kinderen elke dag te eten kunnen geven. Het gaat vooral om meisjes en vrouwen en dit probleem speelt met name in Latijns-Amerika.

Meer lezen?

Op de website van UNICEF Internationaal vind je meer informatie over het rapport. Of bekijk UNICEF's oplossingen voor ondervoeding en overgewicht.