Werk aan de winkel op het gebied van kinderrechten: rapportage VN-Kinderrechtencomité gestart

1 juli 2019

Vandaag heeft het Kinderrechtencollectief, een samenwerkingsverband van kinderrechtenorganisaties waar UNICEF Nederland deel van uitmaakt, een lijst met 30 punten ingediend bij het Kinderrechtencomité van de VN. Dit is het rapport: Inbreng_op_LOIPR_Kinderrechtencollectief.pdf

schaduw meisje met bal

Lijst met knelpunten

De lijst met knelpunten is een eerste stap in de vijfjaarlijkse procedure, waarin de Nederlandse Staat aan de Verenigde Naties rapporteert over de naleving van kinderrechten in Nederland.

Het gaat goed met kinderen in Nederland, toch krijgen veel kwetsbare kinderen niet de zorg en bescherming waar ze recht op hebben. “In de afgelopen jaren zijn er veel dingen verbeterd voor kinderen, maar er is een aantal hardnekkige problemen blijven bestaan”, zegt Laurien Koster, voorzitter van het Kinderrechtencollectief.

”Het is onze rol om op te komen voor kinderrechten in Nederland en punten voor verbeteren aan te kaarten bij het VN-Kinderrechtencomité”, aldus Koster. “De lat ligt hoog voor Nederland. Want het Comité weegt ook de capaciteit van een land om het Kinderrechtenverdrag na te leven mee.”

Zorgen door verschuiving verantwoordelijkheden

Door de verschuiving van verantwoordelijkheden van de overheid naar de gemeenten staan sommige zaken voor kinderen en jongeren er minder goed voor.

De belangrijkste zijn:

  • Landelijke regie ontbreekt in de jeugdhulp: er is onduidelijkheid voor kinderen, jongeren, ouders en ook voor hulpverleners hoe zorg te krijgen. Nederland kan geen toegang garanderen tot tijdige, passende en kwalitatief goede jeugdzorg.
  • Armoede onder kinderen blijft in stand Ondanks de economische vooruitgang de laatste jaren is het aantal kinderen dat opgroeit in armoede nauwelijks gedaald.  Armoede onder kinderen blijft in stand door gebrek aan landelijke visie en ongelijke toegang voor kinderen tot (effectief) armoedebeleid
  • Bescherming vreemdelingenkinderen schiet te kort. Bij de immigratiedienst is de gemiddelde wachttijd tot de start van een asielprocedure al één jaar. Asielzoekerscentra zijn niet kindvriendelijk genoeg en de toegankelijkheid tot goed onderwijs, GGZ en specialistische jeugdhulp voor alle kinderen in asielzoekerscentra kunnen niet altijd worden gegarandeerd.

Lees meer over het rapportageproces en de LOIPER procedure

Meer kennis over Kinderrechten

"Alleen als kinderen hun rechten kennen, kunnen ze ervoor opkomen. Dus het is heel belangrijk dat er meer wordt gedaan aan kinderrechteneducatie", zegt Esther Polhuijs van UNICEF Nederland. “Ook professionals die met kinderen en jongeren werken zouden meer moeten weten zodat kinderen én volwassenen voor kinderrechten opkomen en de rechten naleven."

In het Kinderrechtencollectief bundelen organisaties hun krachten om op te komen voor de belangen van kinderen en toe te zien op de borging van kinderrechten in de Nederlandse wet, beleid en praktijk. Het KRC bestaat uit de kernleden, Defence for Children, Kinderpostzegels, Nationale Jeugdraad, Save the Children, Terre des Hommes en UNICEF Nederland, met als adviseur het Nederlands Jeugdinstituut. Het KRC heeft naast de kernleden vele andere partners.