Iedere dag in de cel is er één te veel

25 februari 2019

Alleenstaande minderjarige asielzoekers worden in afwachting van hun uitzetting te lang vastgehouden in detentiecentra, meldde staatssecretaris Harbers eerder deze week in een brief aan de Kamer.

Hand met kalender

Te lang in gesloten opvang

UNICEF vindt dat iedere dag dat kinderen in detentie zitten er één te veel is. Want kinderen horen niet in de cel.

Beangstigend

In Nederland worden jaarlijks tientallen kinderen opgesloten: een beangstigende en ingrijpende ervaring. Ze hebben geen straf maar zitten vast omdat ze het land niet in mogen, of juist moeten verlaten. Extra schrijnend is het dus dat kinderen ook nog eens langer dan afgesproken vastzitten.

Alleenstaande kinderen

Alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV’s) zijn kinderen die zonder hun ouders of voogd bescherming zoeken in Nederland. Zij hebben recht op bijzondere bescherming, op grond van het VN-Kinderrechtenverdrag. Daar wordt te weinig rekening mee gehouden, vindt Helen Schuurmans, kinderrechten expert van UNICEF Nederland. "Deze kinderen horen niet te worden opgesloten. Ze hebben geen enkele misdaad begaan en detentie heeft een enorme impact op hun gevoel van veiligheid."

UNICEF Nederland is lid van de coalitie 'Geen kind in de cel' en roept de overheid al jaren op om te komen met een wettelijk verbod op vreemdelingendetentie van kinderen. Want ook als kinderen maar een paar dagen vast hebben gezeten, kan dit hen al enorm schaden. Verhalen van kinderen die dit hebben meegemaakt, laten zien dat de gevangenistijd hun basisgevoel van veiligheid aantast. De schade die de kinderen in detentie hebben opgelopen blijft vaak nog heel lang zichtbaar.

Daarom moet detentie van kinderen te allen tijde voorkomen worden.