Jongeren maken zich vooral zorgen over klimaat, stress en discriminatie

8 december 2021

DEN HAAG - Jongeren in Nederland maken zich het meest zorgen over prestatiedruk, klimaatverandering en discriminatie in het onderwijs. Dat is de uitkomst van het jongerenparticipatieproject Speak up van UNICEF Nederland. UNICEF wil dat jongeren beter gehoord worden en vaker bij beslissingen betrokken worden. Drie jongeren uit het project bieden vandaag hun advies aan leden van de Tweede Kamerleden aan en gaan met hen in gesprek.

Sheila (16 jaar) adviseerde de politiek over het klimaat

Sheila (16 jaar) adviseerde de politiek over het klimaat

Sheila (16 jaar) adviseerde de politiek over het klimaat

Sarah (14 jaar), Sheila (16 jaar) en Sibren (18 jaar) gaan vandaag namens de jongeren van Nederland in gesprek met Renske Leijten (SP), Daan de Neef (VVD) en Fonda Sahla (D66) over de zes adviespunten van het Speak up jongerenadvies

  • Minder focus op toetsen, meer nadruk op talentontwikkeling 
  • Meer openheid, begrip en kennis over mentaal welzijn 
  • Discriminatie en vooroordelen aanpakken voor gelijke kansen in het onderwijs 
  • Laagdrempelige hulp aan jongeren 
  • Meer klimaatbewustheid onder volwassenen 
  • Milieuvervuiling van grote bedrijven tegengaan 

‘Stemmen mag ik niet, maar een mening heb ik zeker wel! Je mening geven is voor veel jongeren best lastig, maar het is wel belangrijk dat wij gehoord worden en dat er daadwerkelijk iets wordt gedaan aan onze problemen’, zegt Lisa (16 jaar) over haar deelname aan Speak up. 

Jongeren onder achttien jaar zijn het afgelopen jaar hard geraakt door de coronacrisis. Toch ziet UNICEF dat er niet vaak naar hun mening wordt gevraagd. Daar moet verandering in komen, vindt Suzanne Laszlo, directeur van UNICEF Nederland. ‘Jongeren worden lang niet altijd betrokken bij beslissingen over belangrijke onderwerpen, terwijl het wel over hun leven en hun toekomst gaat. Dat moet echt anders. Jongerenparticipatie is niet alleen een belangrijk recht uit het VN-Kinderverdrag, maar jongeren hebben ook echt iets in te brengen en komen met de mooiste ideeën.’ 

Met Speak up geeft UNICEF concrete invulling aan artikel 12 en 13 van het Internationale Verdrag voor de Rechten van het kind: het recht om gehoord te worden (art. 12) en het recht om je mening te geven (art. 13). UNICEF vroeg op sociale media waar jongeren zich zorgen over maken. Meer dan 200 jongeren reageerden, waarbij drie onderwerpen eruit sprongen: mentaal welzijn, klimaat en gelijke kansen. 36 jongeren spraken met elkaar door over deze thema's en kwamen gezamenlijk tot het Speak up jongerenadvies. Dit advies is vervolgens getoetst bij een representatieve groep van 563 jongeren tussen 13 en 18 jaar.  

Het aanbieden van het de uitkomst van Speak up valt midden in de eerste editie van het nieuwe Global Forum for Children and Youth. Dit internationale, virtuele evenement waar jongeren samen met invloedrijke leiders en personen uit onder andere het bedrijfsleven, filantropie en overheden brainstormen over thema’s die kinderen en jongeren bezighouden zal vanaf nu jaarlijks plaatsvinden.