UNICEF: ondervoeding bedreigt kinderen in Mozambique

18 april 2019

Beira - De kans op ondervoeding bij kinderen in het door cycloon Idai getroffen gebied neemt toe. Met name kleine kinderen krijgen al snel te weinig en eenzijdige voeding binnen. In de overvolle opvangcentra is het voedselaanbod beperkt, daarbuiten is het nog minder. Ook verzwakken ziekten zoals diarree of malaria kinderen. Dat zegt UNICEF, dat de afgelopen weken kinderen screende op ondervoeding en waar nodig therapeutische voeding geeft. Daarnaast  worden ontwormingstabletten, vaccinaties en vitamine A ingezet.

Een klein meisje wordt gescreend op ondervoeding door de omtrek van haar arm te meten. Bij haar is het goed: het pijltje staat in het groene gebied.

UNICEF screent op ondervoeding door de armomtrek te meten

UNICEF screent op ondervoeding door de armomtrek te meten

'Veel mensen hebben niks meer. Het kost hen moeite om voldoende brandhout te vinden en dus koken ze misschien maar één keer op een dag, vaak een eenzijdige maaltijd, bijvoorbeeld rijst en bonen. Voor volwassenen kan dat wel even; voor kinderen is dat echt veel te weinig’, zag Maaike Arts, de Nederlandse voedingsdeskundige van UNICEF die de afgelopen weken vanuit Beira werkte. ‘Eén maand slecht eten hakt er dan in.'

UNICEF geeft voorlichting aan ouders en zorgt dat kinderen gescreend worden op ondervoeding en indien nodig behandeling krijgen. Arts: ‘We hopen dat mensen samen gaan koken, zodat kinderen een maaltijd extra op een dag krijgen, of dat ze wat eten bewaren om later nog een tussendoortje te geven. Ook benadrukken we het belang van borstvoeding, juist in deze periode, na een ramp.’

Arts werkte de afgelopen weken vanuit het vliegveld van Beira, dat tot noodhulp-hub werd omgebouwd. Vanuit daar bezocht ze meerdere ondervoedingsscreeningspunten. Eén van de vrouwen die ze ontmoette was de 19-jarige Elizarda, die met twee kleine kinderen drie dagen zonder eten of drinken op een dak doorbracht. Toen ze eindelijk werd geëvacueerd, was haar babyzoontje ziek. ‘Zo’n kind is extra kwetsbaar voor ondervoeding’, stelt Arts. ‘Het is van groot belang dat deze mensen de juiste hulp krijgen.’

De komende periode beoogt UNICEF ten minste 328.000 kinderen te laten screenen op ondervoeding. Van de beoogde 800.000 vaccinaties tegen cholera is inmiddels 99 procent gedaan. 449.000 mensen zijn bereikt met levensreddende informatie over het belang van hygiëne en van voeding. Deze ziektebeperkende maatregelen zullen ondervoeding bij nog meer kinderen voorkomen.

Het blijft voorlopig moeilijk voor mensen in het gebied. Arts: ‘Eigenlijk is dit het moment van zaaien, zodat er over enige tijd weer geoogst kan worden. Ook al zijn er mensen die zaaigoed hebben, waar het water nog hoog staat, is zaaien nu niet mogelijk. De vraag is of later zaaien nog voldoende opbrengst levert, want het landbouwseizoen is nog maar kort.'