Toenemend aantal migrantenkinderen uitgezet naar Niger

8 juni 2018

NIAMEY - Een toenemend aantal migrantenkinderen wordt uitgezet naar Niger, doordat Europese en Noord-Afrikaanse landen trachten migratie tegen te gaan. UNICEF waarschuwt dat deze kinderen onvoldoende beschermd worden tegen de risico’s die ze lopen, zoals kinderhandel, geweld, misbruik, uitbuiting en opsluiting. UNICEF vraagt om extra aandacht voor kinderen tijdens de onderhandelingen over de Global Compacts for Migration and Refugees.

Vluchtelingen in een safehouse in Niger 

Vluchtelingen in een safehouse in Niger 

Vluchtelingen in een safehouse in Niger 

Sinds afgelopen november zijn meer dan 8.000 West-Afrikanen, waaronder 2.000 kinderen, vanuit Algerije naar Niger gestuurd. Nog eens 900 Oost-Afrikaanse vluchtelingen en asielzoekers zijn vanuit Libië naar Niger gestuurd voor de afhandeling van hun asielprocedure. De stroom migranten dat  Niger binnenkomt, op doorreis naar Europa, blijft tegelijkertijd doorgaan.

Alleen al in april was er een toename van 14 procent in het aantal mensen dat door Niger reisde. Het gaat om bijna 500 mensen per dag, van wie een derde kind. Het echte cijfer is waarschijnlijk hoger, omdat veel kinderen ongeregistreerd blijven. De kinderen zijn veelal uitgeput en krijgen te maken met geweld, of worden achtergelaten zonder steun of bescherming.

‘We weten dat veel kinderen op de route naar en in Libië het slachtoffer worden van mensenhandel, uitbuiting, geweld en detentie. Er wordt nu te weinig gedaan om deze kinderen, die van land naar land reizen, over de grenzen heen te beschermen’, stelt Majorie Kaandorp, kinderrechtenexpert van UNICEF Nederland. ‘We moeten daarom zorgen voor grensoverschrijdende jeugdbescherming, zodat kwetsbare migrerende kinderen snel de hulp en ondersteuning krijgen die ze zo hard nodig hebben. Dit moet ook terugkomen in de Global Compact on Migration, waarover op dit moment onderhandeld wordt in New York.’

‘Niger heeft hulp nodig om het toenemende aantal kinderen dat  het land binnenkomt te ondersteunen’, zegt Ted Chaiban, hoofd programma’s van UNICEF. ‘Bijvoorbeeld door landen samen te laten werken om kinderen veilig te houden en de jeugdzorg in het land te versterken, zodat alle kinderen, ongeacht waar ze vandaag komen en hun verblijfstatus, daar gebruik van kunnen maken.’

Nu de onderhandelingen over de Global Compacts for Migration and Refugees bezig zijn, vraagt UNICEF om extra aandacht voor kinderen. Vluchteling – en migrantenkinderen moeten over de grenzen heen beschermd worden, autoriteiten aan de grens moet alert zijn op kwetsbare kinderen, en kinderen moeten toegang krijgen tot  opvang  onderwijs, gezondheidzorg, jeugdzorg. Daarnaast moeten de grondoorzaken waarom kinderen migreren worden aangepakt, zoals armoede, geweld en gebrek aan onderwijs.

De Global Compacts vormen een unieke kans om het migratiebeleid te herzien. Een voorbeeld van een initiatief dat werkt is het West Afrikaanse netwerk voor de bescherming van kinderen, dat regeringen, organisaties en individuen bij elkaar brengt om alleenreizende kinderen te helpen.

‘De kinderen die in Niger stranden hebben niet alleen nu dringend hulp nodig, maar ook steun op de langere termijn’, aldus Chaiban. ‘Zij hebben meer informatie nodig om de juiste keuzes te kunnen maken, en ze hebben hulp nodig om eventueel terug naar huis te keren, als dat mogelijk is, of naar een ander land. Voor hen die niet naar huis kunnen terugkeren, moeten andere landen een veilige plek bieden. De kinderen die in Niger zijn gestrand kijken naar ons allemaal voor een duurzame oplossing.’

UNICEF-teams ontmoetten recent verschillende vrouwen met zeer kleine kinderen, waaronder een pasgeboren baby, die in Niger waren gestrand. De meesten hadden lange afstanden te voet afgelegd in extreme hitte, zonder onderdak of water.

UNICEF doet haar best  om gezinnen weer bij elkaar te brengen, om kinderen onderwijs te geven, en er voor te zorgen dat zij de meest basale sociale voorzieningen krijgen. Samen met UNHCR en IOM, werkt UNICEF met de autoriteiten in Niger om kinderen bij hun families terug te brengen en ondersteunt UNICEF onderzoek om kinderen naar een veilige plek in een ander land te brengen, vooral kinderen uit Eritrea en Somalië die uit Libië geëvacueerd zijn. Ook helpt UNICEF kinderen met psychologische hulp om opgelopen trauma’s te verwerken.

De komende maanden zal UNICEF ambulante welzijnscentra  opzetten waar alleenreizende kinderen , kinderen die onderweg hun familie zijn kwijtgeraakt en kwetsbare gezinnen hulp kunnen krijgen Op deze plekken kunnen ze basale praktische items krijgen, medische hulp en steun bij het contact leggen met hun familie.