Toenemend aantal vluchtelingenkinderen slaapt op straat op Griekse eilanden 

27 oktober 2017

ATHENE / GENEVE, 27 oktober 2017 – Zeker 1800 alleenreizende kinderen op de vlucht, die gestrand zijn op de Griekse eilanden, hebben geen behoorlijk dak boven hun hoofd.

De recente toename van het aantal vluchtelingen heeft geleid tot slechtere leefomstandigheden in de overvolle vluchtelingenkampen op de eilanden. In september van dit jaar arriveerden er meer dan 5.700 vluchtelingen in Griekenland, vergeleken met een geschatte 3.080 in september 2016. Unicef wil betere bescherming en opvang voor deze kinderen.

Bijna twee derde van de 3000 alleenreizende kinderen die op de Griekse eilanden wachten op een veilige verblijfplaats, slapen nu in de open lucht, op straat of in gevangenissen. Op de Griekse eilanden bestaan speciale opvangplekken voor alleenreizende kinderen. Het probleem is dat daar al het dubbele aantal kinderen wordt opgevangen. De kinderen belanden door de overvolle centra vaker op straat, waar ze extra kwetsbaar zijn voor geweld en uitbating. Bovendien lopen ze emotionele schade op doordat ze maanden moeten wachten voordat ze door mogen reizen naar Griekenland.

UNICEF roept op tot beleidswijzigingen, zodat meer kinderen beter lokaal opgevangen kunnen worden. ‘Alleenreizende kinderen op de vlucht hebben recht op goede bescherming en zorg’, zegt Laurent Chapuis van UNICEF Griekenland. ‘Deze kinderen moeten zo snel mogelijk naar opvangplekken op het vasteland worden gebracht. Deze opvangplekken moeten alle beschikbare middelen krijgen om de kinderen op te kunnen vangen. Bovendien moeten er meer voogden komen om de kinderen te kunnen begeleiden. Dit kan allemaal geregeld worden.’ UNICEF pleit er ook voor dat gezinshereniging voor kinderen met familieleden in andere Europese landen sneller plaatsvindt.

Griekenland heeft al laten zien enorme stappen te kunnen zetten. Zo zijn sinds 2015 de opvangplekken op het vasteland van Griekenland enorm verbeterd. Ook worden vluchtelingen sneller overgeplaatst van de eilanden naar het vasteland. Lauren Chapuis: ‘De Griekse autoriteiten hebben de afgelopen jaren al enorme inspanningen gedaan om kinderen en gezinnen beter te begeleiden.’ Op dit moment zijn er in Griekenland ongeveer 19.000 vluchtelingenkinderen. Ongeveer 15% daarvan reizen alleen.