Onderwijs voor kinderen op de vlucht schiet tekort

19 september 2017

DEN HAAG - Slechts de helft van alle kinderen op de vlucht krijgt basisonderwijs en niet meer dan een kwart van de kinderen in de middelbare schoolleeftijd gaat naar school. UNICEF pleit ervoor om alle kinderen op de vlucht zo snel mogelijk mee te laten doen in het onderwijssysteem van het land waar ze verblijven. Dat staat in 'Education Uprooted', een rapport dat UNICEF vandaag aan de vooravond van de Algemene Vergadering van de VN publiceert.

"Kinderen op de vlucht moeten veel barrières overwinnen om naar school te kunnen", zegt Helen Schuurmans, kinderrechtendeskundige bij UNICEF Nederland. "Kinderen die bijvoorbeeld uit Syrië gevlucht zijn naar Jordanië of Libanon, komen aan in een nieuwe omgeving en moeten alle gebeurtenissen verwerken. Dat is al een grote opgave en dan moeten ze vaak ook werken om hun gezin te helpen overleven. Het is cruciaal om deze kinderen toekomstperspectief te bieden en daarom werkt UNICEF er met partners aan om zoveel mogelijk kinderen naar school te laten gaan. Bovendien helpen we om barrières weg te nemen: door kinderbijslag en praktische oplossingen zoals transport naar school, krijgen meer kinderen onderwijs."

Innovatieve oplossingen zijn dringend nodig om deze kwetsbare kinderen onderwijs te bieden. Onderwijs moet geïntegreerd worden met onder andere psychosociale hulp en taallessen. UNICEF pleit ook voor internationaal erkende certificaten, zodat het onderwijs dat deze kinderen tijdens hun vlucht krijgen erkend wordt en ze minder achterstand oplopen.

Asielzoekerskinderen in Nederland

"De uitdaging om kinderen snel en kwalitatief goed onderwijs te bieden, geldt ook in Nederland", zegt Schuurmans. "Het is zo belangrijk dat deze kwetsbare kinderen hier zo snel mogelijk een normaal leven krijgen met onderwijs dat past bij hun capaciteiten. Asielzoekerskinderen gaan in Nederland meestal wel snel naar school, maar het systeem in Nederland is onvoldoende ingericht op de problemen waar ze tegenaan lopen. Zo worden kinderen in de asielperiode vaak gedwongen om (een aantal keer) te verhuizen, waardoor hun leerproces onderbroken wordt en ze opnieuw moeten wennen aan een nieuwe leerkracht, klasgenootjes en een nieuwe lesmethode."

UNICEF Nederland pleit voor praktische oplossingen om het onderwijs voor asielzoekerskinderen in Nederland te verbeteren:

  • Stop de voortdurende verhuizingen van asielzoekers, waardoor kinderen telkens van school moeten wisselen en nog meer achterstand oplopen.
  • Geef asielzoekerskinderen toegang tot voorschoolse voorzieningen. 
  • Neem asielzoekerskinderen makkelijker op in gewone scholen.
  • Biedt taalschakelklassen in brede schoolgemeenschappen.
  • Investeer in de deskundigheid van leraren, zodat ze om leren gaan met de achtergrond van deze kinderen en ze psychosociale problemen en trauma’s kunnen herkennen.
  • Laat elders behaalde diploma’s waarderen, zodat de aansluiting met het Nederlandse systeem makkelijker wordt.
  • Ontwikkel betere lesmaterialen die aansluiten bij de specifieke noden van deze kinderen.