UNICEF: bijna 50 miljoen kinderen wereldwijd ontheemd

7 september 2016

28 miljoen kinderen gevlucht voor conflicten en geweld

New York, Den Haag  - Over de hele wereld zijn bijna 50 miljoen kinderen ontheemd. De bescherming van deze kinderen schiet in veel landen ernstig tekort en moet verbeterd worden. In een vandaag verschenen rapport `Uprooted: the growing crisis for refugee and migrant children` beschrijft UNICEF de groeiende crisis voor vluchtelingen- en migrantenkinderen. Nieuwe gegevens schetsen een onthutsend beeld van het leven en de situatie van miljoenen kinderen en gezinnen, getroffen door gewelddadige conflicten en andere crises. Liever riskeren zij een gevaarlijke reis dan dat ze thuis blijven.

"Onuitwisbare beelden van kinderen op de vlucht schokken de wereld," zei Anthony Lake, algemeen directeur van UNICEF. "Elk beeld, elk meisje of elke jongen, vertegenwoordigt vele miljoenen kinderen in gevaar. "Elk beeld, elk meisje of elke jongen, vertegenwoordigt vele miljoenen kinderen in gevaar. Dit feit vereist van ons dat we onze compassie voor het lot van deze individuele kinderen omzetten in daden voor al deze kinderen.” 

Conclusies uit het rapport ‘Uprooted':

• De helft van alle vluchtelingen is kind. In 2015 kwam ongeveer 45 procent van alle gevluchte kinderen uit Syrië en Afghanistan.

• 28 miljoen kinderen zijn uit hun huizen verdreven door binnenlands- en grensoverschrijdend geweld en conflict. Onder hen zijn tien miljoen vluchtelingenkinderen, één miljoen asielzoekers waarvan de vluchtelingenstatus nog niet is vastgesteld en naar schatting 17 miljoen kinderen die ontheemd zijn in eigen land, met dringende behoefte aan humanitaire hulp en toegang tot essentiële voorzieningen.

• Ongeveer 20 miljoen kinderen hebben hun huizen verlaten om verschillende redenen, waaronder extreme armoede of geweld van bendes. Velen lopen risico op misbruik en detentie, omdat ze geen papieren hebben, een onzekere juridische status en er geen systematisch toezicht is op hun welzijn. Ze vallen tussen wal en schip.

• Steeds meer kinderen reizen alleen. In 2015 vroegen meer dan 100.000 onbegeleide minderjarigen asiel aan in 78 landen, dat is drie keer zoveel als in 2014. Onbegeleide kinderen lopen het grootste risico op uitbuiting en misbruik, onder meer door smokkelaars en mensenhandelaren.

Volgens het rapport ‘Uprooted’ is Turkije gastheer van het grootste aantal vluchtelingen en zeer waarschijnlijk het grootste aantal gevluchte kinderen in de wereld. In verhouding tot de bevolking herbergt Libanon het grootste aantal vluchtelingen met een overweldigende marge: ongeveer één op de vijf mensen in Libanon is een vluchteling.

Aanbevelingen

In het UNICEF rapport staan zes specifieke aanbevelingen die vluchtelingen-, ontheemden en migrantenkinderen kunnen helpen en beschermen:

  1. Bescherm gevluchte en migrantenkinderen, vooral onbegeleide kinderen, tegen geweld, mishandeling, uitbuiting en levensbedreigende situaties.
  2. Stop het plaatsen van kinderen in vreemdelingenbewaring op basis van hun verblijfstatus.
  3. Bewaak het recht van kinderen om op te groeien binnen hun eigen familie en voorkom dat kinderen staatloos worden.
  4. Zorg ervoor dat gevluchte en migrantenkinderen naar school kunnen en toegang hebben tot alle andere voorzieningen.
  5. Pak de oorzaken waarom mensen migreren aan.
  6. Neem maatregelen om xenofobie, discriminatie en marginalisatie van vreemdelingen in de doorreislanden en landen van bestemming aan te pakken

Nederland

Het rapport gaat in op de wereldwijde situatie van vluchtelingen- en migrantenkinderen en geeft specifieke regionale informatie, zoals voor Europa. De aanbevelingen in het rapport gelden ook voor Nederland. "Vorig jaar kwamen meer dan achttienduizend kinderen naar Nederland die hier asiel aanvroegen: bijna 33 % van alle asielzoekers die in 2015 naar Nederland kwamen is kind.”, zegt kinderrechten- en migratiedeskundige Majorie Kaandorp van UNICEF Nederland. “Voor hen moeten we zorgen zoals afgesproken in het VN-Kinderrechtenverdrag. Ook in Nederland zijn er nog veel verbeteringen mogelijk.”

UNICEF Nederland ziet een aantal knelpunten in de opvang van vluchtelingen- en migrantenkinderen in Nederland. “Niet alle kinderen kunnen direct naar school, kinderen moeten vaak verhuizen tussen verschillende opvangcentra, kinderen zitten in vreemdelingenbewaring en de procedures voor gezinshereniging duren lang”, legt Kaandorp uit.

“Nederland is een welvarend land en deze kwetsbare groep verdient het om juist hier zorgvuldig behandeld te worden. Nederland kan ook meer bijdragen aan de verbetering van de situatie van migranten- en gevluchte kinderen elders”, zegt Kaandorp. “Deze maand spreken de wereldleiders over vluchtelingen en migranten. Daar moeten afspraken gemaakt worden om de situatie van 50 miljoen kinderen die huis en haard hebben verlaten te verbeteren”.