Werkgroep Kind in azc roept staatssecretaris Dijkhoff op om asielopvang eindelijk kindvriendelijk te maken

24 mei 2016

Vandaag (24 mei) presenteert de Werkgroep Kind in azc haar advies ‘Zo kan het ook!’. Daarin staan vijf noodzakelijke verbeterrichtingen voor de huidige asielprocedure en –opvang waardoor deze beter gaan stroken met kinderrechten. De vijf stappen worden aan de Tweede Kamer en aan staatssecretaris Dijkhoff van asielbeleid gestuurd in opmaat naar het Algemeen Overleg over asielbeleid aanstaande donderdag.

“Minstens zo belangrijk is dat we vandaag het startsein geven voor een brainstormproces om de verbeteringen verder vorm te geven”, zegt Karin Kloosterboer, kinderrechtendeskundige van UNICEF Nederland en voorzitter van de Werkgroep Kind in azc. “We vragen betrokkenen en geïnteresseerden zoals kinderen, docenten, artsen, het COA en gemeenten om mee te denken hoe de asielopvang zo ingericht kan worden zodat kinderen echt kind kunnen zijn.”

Er is op dit moment een enorme inzet vanuit vaak lokale initiatieven, vrijwilligers en deskundigen om de moeilijke situatie van gevluchte kinderen en gezinnen in de asielopvang te verbeteren. “De lessen van deze initiatieven, de goede ideeën en de positieve energie willen we bij elkaar brengen in een aantal brainstormsessies en expertmeetings. Uiteraard is de staatsecretaris ook uitgenodigd om mee te brainstormen”, zegt Kloosterboer. “Dit najaar wil de werkgroep dan met uitgewerkte adviezen komen.”

Op dit moment moeten kinderen gedurende de asielprocedure veelvuldig verhuizen, waardoor ze continuïteit, veiligheid en structuur missen. “Dit is schadelijk voor kinderen. Steeds opnieuw moeten ze wennen aan een nieuwe plek, terwijl ze al een lange en soms gevaarlijke reis achter de rug hebben”, legt Kloosterboer uit. “Ze raken uit beeld van dokters, leraren en vriendjes, terwijl ze stabiliteit nodig hebben.”

Kinderen moeten van begin tot eind van de asielprocedure op één plek worden opgevangen, vindt de Werkgroep Kind in azc. Daarnaast moeten ze meteen naar school, de mogelijkheid krijgen om te spelen en ontspannen, ouders moeten ondersteund worden in hun opvoedtaak en ze moeten snel duidelijkheid krijgen over hun toekomst al dan niet in Nederland. “Op die manier respecteren we de rechten van deze kinderen, zoals Nederland verplicht is te doen”, stelt Kloosterboer. “We moeten zo snel mogelijk toe naar een asielopvang die kinderrechtenproof is.”

De Nederlandse overheid heeft grote moeite de rechten van gevluchte kinderen waar te maken. Dit komt niet alleen door de grote toestroom nu, maar speelt al langer. Met het advies roept de Werkgroep Kind in azc alle partijen in de asielketen op om kinderrechten te respecteren en mee te denken over hoe het beter kan. Sommige gemeenten bieden nu al opvang voor gezinnen van begin tot eind van de procedure; dit voorbeeld kan door andere gemeenten worden overgenomen. De overheid kan een onafhankelijke kindercontactpersoon aanstellen in ieder centrum, die kinderen en hun ouders beter informeert. Het COA kan zorgen voor WIFI in alle ruimtes van asielopvangcentra, zodat kinderen in ieder geval ‘aangesloten’ raken en onderwijs beter kunnen volgen.

De Werkgroep Kind in azc bestaat uit UNICEF Nederland, Defence for Children, VluchtelingenWerk Nederland, Stichting Kinderpostzegels, Kerk in Actie en War Child. Samen met 158 bedrijven, gemeenten en andere organisaties deden zij op 20 november, de Dag van de Rechten van het Kind, een oproep aan staatssecretaris Dijkhoff om de opvang van gevluchte kinderen te verbeteren, zodat deze op zijn minst voldoet aan de minimumeisen van het Kinderrechtenverdrag (http://www.kind-in-azc.nl/oproep.aspx).

Tot op heden zijn er te weinig structurele verbeteringen doorgevoerd, vindt de Werkgroep, terwijl het noodzakelijk is om de opvang en procedure van deze kinderen op een kindvriendelijke manier vorm te geven.

Via de website www.Kind-in-azc.nl kunnen partijen die mee willen denken hun ideeën insturen.