Goed en slecht nieuws voor kinderen tijdens zitting Nederlandse regering bij VN

28 mei 2015

Het VN-Kinderrechtencomité laat zich vandaag tijdens de zitting van de Nederlandse regering kritisch uit over de kinderrechtensituatie in Nederland. “Het is goed nieuws dat de Nederlandse overheid de standpunten van kinderen een structurele plek wil geven bij het ontwikkelen van beleid, zegt Aloys van Rest, voorzitter van het Kinderrechtencollectief, “zorgelijke punten die wij delen met het Comité zijn er onder andere over de gevolgen van de decentralisatie van de jeugdzorg en de onzekere situatie waarin asielzoekerskinderen zich bevinden.”

Zorgpunten kinderrechtensituatie

De situatie van kinderen in het Europese en Caribische deel van Nederland, maken dat deze vijfjaarlijkse ondervraging door de Verenigde Naties, op een gevoelig moment komt.

- De decentralisatie van de jeugdzorg baart het Comité zorgen, met name de waarborg van gelijke kwaliteit van de zorg voor de jeugd in gemeentes. Zij vraagt zich af of er naast kwantitatieve indicatoren ook aandacht is voor kwalitatieve indicatoren en wat de minimum standaarden zijn waar de gemeentes aan moeten voldoen.

- De situatie van kinderen in het Caribische deel van het Nederland is een punt van zorg. Het Comité benadrukt dat de aanpak van (huiselijk) geweld, kindermishandeling en armoede achterblijft, ook het ontbreken van gezond eten en beweging is een punt dat structurele aandacht behoeft. Zij vraagt zich af of de Nederlandse regering zich wel realiseert dat deze kinderen dezelfde kansen verdienen als de kinderen in Europees Nederland.

- De problemen waar asielzoekerskinderen tegenaan lopen, wordt volgens het Comité niet serieus genomen door de Nederlandse regering. Sabine de Jong van UNICEF Nederland: “Helaas is de regering niet ingegaan op de vraag hoe ze ervoor zorgen dat het belang van het kind centraal staat in het vreemdelingenrecht. Asielzoekerskinderen lopen tegen veel problemen aan waardoor het antwoord op die vraag juist nu zo belangrijk is.”

Betrekken van de mening van kinderen cruciaal

De Nederlandse overheid zegt toe dat de standpunten van jongeren en kinderen een structurele plek krijgt bij het ontwikkelen van beleid. “Het betrekken van de mening van kinderen is cruciaal.” zegt Aloys van Rest, “de inbedding van het recht op participatie in beleid en wetgeving zullen we nauwlettend volgen.” Teleurstellend is dat de Nederlandse regering dit niet doortrekt en de mogelijkheid voor een kind om een klacht in te dienen bij VN-Kinderrechtencomité niet waarborgt.

Het Comité heeft naast deze punten op verschillende andere kinderrechtenthema’s de aandacht van de Nederlandse regering gevestigd. Na ongeveer twee weken na de zitting geeft het VN-Kinderrechtencomité bindende aanbevelingen waar de Nederlandse regering elk beleid dat kinderen raakt, op moet afstemmen.