KLM en UNICEF bundelen krachten voor de rechten van het kind

6 december 2013

KLM en UNICEF Nederland gaan een samenwerking aan voor een periode van 3 jaar. Met deze samenwerking willen KLM en UNICEF Nederland zorgen voor zichtbaarheid van kinderrechten in de luchtvaart en waar mogelijk verbeteringen doorvoeren.

Contractunicef002

In 2012 zijn mede door UNICEF, kinderrechtenorganisatie van de Verenigde Naties, tien richtlijnen voor bedrijven en kinderen gelanceerd. KLM neemt deze ‘Children’s Rights & Business Principles’, een vertaling van de ‘UN Guiding Principles on Business and Human Rights’, als uitgangspunt. KLM wil er allereerst voor zorgen dat de rechten van kinderen gerespecteerd en ondersteund worden in alle bedrijfsprocessen en -activiteiten. Dat geldt ook voor partners en leveranciers van KLM. Een volgende stap van KLM en UNICEF zal zijn dat de principes ook verder in de luchtvaartbranche worden geïntroduceerd. Doel is om bedrijven te helpen met het nemen van maatregelen op de werkplek, in de markt en in de maatschappij, die eraan bijdragen dat de rechten van kinderen worden gerespecteerd en ondersteund. KLM is de eerste luchtvaartmaatschappij die deze ‘Children Rights & Business Principles’ in de volle breedte omarmt en zich hard wil maken om ze in de praktijk te brengen.

Directeur UNICEF Nederland, Jan Bouke Wijbrandi: “UNICEF Nederland is verheugd dat KLM binnen de luchtvaartsector een pionier wil zijn bij het realiseren van kinderrechten. Dat gaat niet alleen over het tegengaan van kinderarbeid of kindersekstoerisme. Het gaat ook om ‘kindvriendelijke’ arbeidsvoorwaarden voor ouders, om marketing met respect voor kinderen en het stimuleren dat medewerkers zich inzetten voor kinderen. Ook bij humanitaire rampsituaties kan KLM een meerwaarde hebben, door bijvoorbeeld hulpgoederen naar kinderen in rampgebieden te brengen.

”President directeur en CEO van KLM, Camiel Eurlings: “Samen met UNICEF Nederland kunnen we zaken in beweging brengen in het belang van kinderen, wereldwijd. Niet alleen bij KLM, maar in de hele luchtvaartsector. Ik ben er trots op dat KLM ook hierin een voortrekkersrol zal vervullen door als eerste luchtvaartmaatschappij met UNICEF Nederland te werken aan het realiseren van brede richtlijnen voor kinderrechten in de luchtvaartindustrie.”

De unieke samenwerking met wereldwijde partner UNICEF, past goed bij KLM’s ambitie om bij te dragen aan een betere samenleving. Zo ondersteunt KLM met AirCares al een aantal jaren diverse projecten op het gebied van educatie en milieu. Niet voor niets heeft de Dow Jones Sustainability index AIR FRANCE KLM voor negen achtereenvolgende jaren bekroond voor de bedrijfsvoering, die zoveel mogelijk de bijdrage integreert voor een duurzamer milieu en een betere samenleving.