Miljoenste gevluchte kind markeert beschamende mijlpaal in Syriëcrisis

23 augustus 2013

Terwijl de oorlog in Syrië ver in zijn derde jaar is, wordt een nieuwe, beschamende mijlpaal bereikt; één miljoen Syrische kinderen hebben inmiddels hun thuisland ontvlucht. Dat maken VN-kinderrechtenorganisatie UNICEF en VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR vandaag bekend. 

"Dit miljoenste gevluchte kind is niet zomaar een nummer. Het is een levensecht kind, weggerukt van zijn huis, misschien zelfs van familie, en het is geconfronteerd met verschrikkingen die we nu pas beginnen te begrijpen’, zegt Anthony Lake, directeur van UNICEF Internationaal. “Het is een getal om je voor te schamen. Want terwijl wij werken om het lijden van de slachtoffers van deze crisis te verzachten, heeft de internationale gemeenschap gefaald in zijn verantwoordelijkheid voor dit kind. We moeten stilstaan en ons afvragen hoe het kan dat we doorgaan met het in de steek laten van de Syrische kinderen."

Gedurende het conflict werden in Syrië tot nu toe, volgens het Bureau van de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten, ongeveer 7.000 kinderen gedood. UNHCR en UNICEF schatten dat meer dan 2 miljoen kinderen binnen Syrië ontheemd zijn. Volgens de beide organisaties vormen kinderen de helft van alle vluchtelingen uit Syrië. De meesten zijn aangekomen in Libanon, Jordanië, Turkije, Irak en Egypte. Steeds vaker vluchten Syriërs naar Noord-Afrika en Europa. Uit de meest recente cijfers blijkt dat  740.000 Syrische vluchtelingenkinderen jonger zijn dan 11 jaar. Veel kinderen ervaren fysieke onrust, angst, stress en trauma. Het vormt slechts een van de vele risico’s die de vluchtelingenkinderen in de Syriëcrisis lopen. Ook kinderarbeid, kindhuwelijken, seksuele uitbuiting en mensenhandel spelen een rol. Meer dan 3500 kinderen in Jordanië, Libanon en Irak zijn zonder begeleiding, of gescheiden van hun familie, de grenzen van Syrië overgestoken.

UNICEF biedt de Syrische vluchtelingen op verschillende manieren hulp. Meer dan 222.000 mensen kregen toegang tot schoon water. Om uitbraken van besmettelijke ziekten te voorkomen zijn dit jaar zo’n 1,3 miljoen kinderen in de regio ingeënt tegen mazelen. Bijna 167.000 gevluchte kinderen hebben psychosociale hulp gekregen. Meer dan 118.000 kinderen konden dankzij UNICEF en haar partners onderwijs vervolgen. De VN-vluchtelingenorganisatie heeft alle gevluchte kinderen geregistreerd, waardoor ze een officiële identiteit kregen. De organisatie helpt in ballingschap geboren baby’s een geboorteakte te krijgen, om te voorkomen dat ze statenloos worden. Ook zorgt UNHCR ervoor dat alle gevluchte gezinnen en kinderen veilige opvang krijgen.

Maar er moet meer worden gedaan, aldus de twee VN-organisaties. Van het noodplan dat uitgaat van 3 miljard US dollar om de acute noden van de vluchtelingen tot december van dit jaar aan te pakken, is nog maar 38 procent gefinancierd. De aanpak van de Syriëcrisis – met kritieke behoeften in het onderwijs, de gezondheidszorg en andere sociale diensten – vereist meer dan 5 miljard US dollar.

Meer geld is echter niet alles wat nodig is om te voorzien in de behoeften van de kinderen. Terwijl grotere inspanningen nodig zijn om een ​​politieke oplossing voor de crisis in Syrië te vinden, moeten de - bij het conflict betrokken - partijen stoppen burgers aan te vallen én het rekruteren van kinderen staken. De grenzen moeten open blijven, zodat kinderen en hun families die kunnen oversteken naar veiligheid. Degenen die zich niet aan deze verplichtingen uit hoofde van het internationaal humanitair recht houden, moeten volledig verantwoordelijk worden gehouden voor hun daden, aldus UNICEF en UNHCR.