10.000 handtekeningen voor een beter kinderbeleid

22 oktober 2012

Voor het eerst richten wij ons gezamenlijk tot deregering; 'wij' dat zijn vrijwel alle organisaties die zich vanuitNederland inzetten voor kinderen wereldwijd. Gezamenlijk pleiten weervoor dat kinderen en kinderrechten weer een prominente plekkrijgen in het mensenrechten- en buitenlandbeleid van de nieuweregering. Alleen op die manier kan Nederland daadwerkelijkmeewerken aan een veilige en rechtvaardige wereld voorkinderen.

Op dinsdag 23 oktober a.s. overhandigen we een petitie en 10.000handtekeningen aan de
voorzitter van de vaste Kamercommissie Buitenlandse Zaken,Alexander Pechtold.

Paul van Vliet, ambassadeur van UNICEFNederland, zal de petitie en handtekeningen namens alle 24organisaties overhandigen. Woordvoerders van de organisaties leggenvervolgens enkele kritische vragen voor aan de commissie.

De overhandiging vindt plaats op 23 oktober a.s. om 13:30 uur inde hal van Tweede
Kamergebouw in Den Haag, voorafgaand aan het vragenuurtje.  Ubent van harte uitgenodigd om daarbij aanwezig te zijn.
 

petitie

Onze toekomst

De nieuwe Nelson Mandela, Oprah Winfrey en Albert Einstein zijnnu tien jaar oud. Zij zijn onze toekomst. Tenminste, als ze de kanskrijgen zich te ontwikkelen. Want helaas
groeien miljoenen kinderen op in armoede en met geweld.

Meer dan de helft van de wereldbevolking bestaat uit kinderen enjongeren. Zij hebben het recht om op te groeien in een veilige enrechtvaardige wereld. Nederlandse
investeringen in het buitenland hebben hier grote invloed op.Door
kinderrechten op te nemen in ons mensenrechten - enbuitenlandbeleid zeggen we NEE tegen kinderarbeid, geweld enkindersterfte. En JA tegen onderwijs, gezondheidszorg enbescherming van kinderen en hun rechten. Alleen dan krijgen denieuwe Nelson, Oprah of Albert de kans zich goed teontwikkelen.

 

24 organisaties 

Meer weten? Lees de
brief die weeerder al naar de Tweede Kamer stuurden.

 

Dit is een initiatief van: UNICEF NL, Save theChildren, Terre
des Hommes
, War Child, StichtingKinderpostzegels, Defence for Children, Plan
Nederland
, SOS Kinderdorpen, International Child Development Initiatives,Child Helpline International, Wereldkinderen, Young inPrison, Liliane Fonds, Prisma, Stop
Kinderarbeid
, Aflatoun, Red een Kind, Kidsrights, StopKindermisbruik, Edukans, Worldvision, ICS, Cordaid, Kerk in Actie