UNICEF: Focus op diarree en longontsteking vermindert kindersterfte

8 juni 2012

Kindersterfte makkelijk terug te dringen

De overlevingskansen voor de allerarmste kinderen in dewereld kunnen aanzienlijk vergroot worden door te focussen oplongontsteking en diarree, de twee belangrijkste doodsoorzaken vankinderen onder 5 jaar. Dat staat in het vandaag uitgebrachterapport van UNICEF: Pneumonia and diarrhoea: Tackling thedeadliest diseases for the world's poorest children. Meer dan2 miljoen kinderlevens in de 75 landen waar de kindersterfte hethoogst is, kunnen door eenvoudige en al bestaande oplossingenworden gered. Simpel door alle kinderen jonger dan 5 jaar dezelfdegezondheidszorg te geven als de 20% rijksten van dat land. De klooftussen de armsten en rijksten van een land kan aanzienlijkverminderd worden.

Per jaar sterven meer dan 2 miljoen kinderen jonger dan 5 jaaraan deze ziektes, dat is een derde van alle sterfgevallen onderkinderen. Bijna 90 procent van de sterfgevallen als gevolg vanlongontsteking en diarree in sub-Sahara Afrika en Zuid-Azië.

Dit UNICEF-rapport komt uit daags voor het Child SurvivalSummitin Washington DC op 14 en 15 juni a.s. waar 700 leiders eninternationale experts van de overheid, de particuliere sector enhet maatschappelijk middenveld samenkomen.

"We weten wat werkt tegen longontsteking en diarree", zegtAnthony Lake, directeur van UNICEF. "Opschaling van eenvoudigemaatregelen kunnen ervoor zorgen dat deze twee ziektes voorkomen enbehandeld kunnen worden, zodat de overlevingskansen van kinderenenorm vergoot worden. Elk kind krijgt zo een eerlijke kans omgezond op te groeien."

Eenvoudige behandeling

In ontwikkelingslanden krijgt minder dan een derde van dekinderen met een longontsteking antibiotica. ORS, een traditioneelen goedkoop middel tegen diarree wordt slechts door een derde vande zieke kinderen gebruikt.

Een van de  eenvoudigste, meest effectieve manieren ombaby's te beschermen tegen de ziektes is borstvoeding. Maar minderdan 40 procent van de kinderen in ontwikkelingslanden krijgen deeerste zes maanden van hun leven uitsluitend borstvoeding.

De preventie en behandeling van beide ziektes zijn praktischhetzelfde: vaccineren, bevorderen van borstvoeding en handenwassen,toegang en verbetering van drinkwater en sanitaire voorzieningen enverschaffen van ORS aan kinderen met diarree en antibiotica aankinderen met een bacteriële longontsteking.

Innovatie

Nieuwe vaccins tegen de belangrijkste oorzaken vanlongontsteking en diarree zijn al beschikbaar. Het rapport laatzien dat de meeste lage-inkomenslanden het Haemophilusinfluenzaetype b (Hib)-vaccin hebben ingevoerd. Alhoewel depneumokokken vaccins steeds meer beschikbaar zijn, is dat nog nietzo in de lage-inkomenslanden. De landen moeten ze zo snel mogelijkinvoeren in de routine-vaccinatieprogramma's.

Innovaties helpen ook om een ​​verschil te maken. Kindvriendelijkzink en amoxicilline tabletten en op smaak gebracht ORS zijn beterverteerbaar voor kinderen. Nieuwe toepassingen voor mobieletechnologie en sms maken het voor gezondheidswerkers mogelijk om inafgelegen gemeenschappen te komen, waar kinderen het grootsterisico lopen.

"Innovatie heeft geholpen miljoenen levens redden, maar het kan ernog veel meer besparen," zei de heer Lake.

*********

Voor meer informatie:

UNICEF Nederland

Eveline Meltzer - persvoorlichting

emeltzer@unicef.nl

070 - 333 9 332

@UNICEF_Eveline