Claudia de Breij nieuwe ambassadeur UNICEF

18 april 2012

Vandaag is cabaretière, presentatrice en radio-djClaudia de Breij door UNICEF Nederland benoemd tot ambassadeur vande kinderrechtenorganisatie. In deze hoedanigheid zal ze de komendejaren aandacht vragen voor het werk en de doelstellingen vanUNICEF: ervoor zorgen dat elk land de rechten van kinderenrespecteert en naleeft.

"Het is mooi en belangrijk dat gemotiveerde en onafhankelijkepersoonlijkheden zich verbonden en betrokken voelen bij UNICEF enons werk voor kinderen willen steunen. Ik ben er dan ook trots opClaudia de Breij welkom te mogen heten bij onze organisatie", aldusJan Bouke Wijbrandi, directeur UNICEF Nederland.
 
Zondag 22 april zet Claudia zich al direct voor UNICEF in en zal zeverschillende hulpprogramma's van UNICEF gaan bezoeken. Ze vertrektvoor een week naar Tsjaad, een van de landen in de Sahel regio,waarvoor UNICEF de noodklok luidt. In de Sahel hebben ruim 15miljoen mensen te maken met ernstige voedseltekorten, die ondermeer worden veroorzaakt door langdurige droogte en hogevoedselprijzen. Een miljoen kinderen onder de 5 jaar zijn ernstigondervoed en hebben dringend hulp nodig. Tsjaad is een van dearmste landen in de regio en ook hier zijn de cijfers schrikbarend.Er sterven dagelijks 219 kinderen onder de 5 jaar en 127.000ernstig ondervoede kinderen in het land hebben direct behandelingnodig.
 
Claudia de Breij: "Ik ga volgende week met mijn eigen ogen zien watUNICEF op dit moment voor de kinderen in Tsjaad doet en betekent.Ik heb begrepen dat de voedselcrisis in de Sahel kan uitlopen opeen hongersnood als we met elkaar, de hele internationalegemeenschap, nu niets doen. Daar wil ik aandacht voor vragen. Hetkan toch niet zo zijn dat we straks moeten zeggen dat we het hebbenzien aankomen, maar te laat zijn?"

De ambassadeurs van UNICEF helpen al vele jaren de levens vankinderen over de hele wereld te verbeteren door bewustwording tecreëren voor de vaak moeilijke situatie waarin veel kinderenverkeren. Ook Paul van Vliet, Monique van de Ven, Sipke JanBousema, Nicolette van Dam, Edwin Evers, Trijntje Oosterhuis,Jörgen Raymann en Renate Verbaan zijn als ambassadeur aan UNICEFverbonden.

***
Voor meer informatie:

Martin de Beer
Corporate Communicatieadviseur / Persvoorlichter
UNICEF Nederland
070 3339379
06 14799599