UNICEF en Universiteit Leiden verlengen samenwerking op het gebied van kinderrechten

19 december 2022

UNICEF Nederland en de Universiteit Leiden werken al tien jaar samen om kennis over kinderrechten uit te breiden en te verspreiden. Deze samenwerking wordt verlengd.

verlenging leerstoel

De Universiteit van Leiden heeft sinds 2012 een UNICEF Leerstoel Kinderrechten. Dit heeft geresulteerd dat er de afgelopen tien jaar meer expliciete aandacht is voor kinderrechten in wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. Daarom wordt de leerstoel, die hoogleraar Ton Liefaard bekleedt, nu weer voor vijf jaar verlengd. 

Suzanne Laszlo, directeur van UNICEF Nederland: “Verdieping en verbreding van de kennis over kinderrechten door middel van onderwijs, onderzoek en training is essentieel voor de realisatie van het VN-Kinderrechtenverdrag in de praktijk. Zo heeft de Leerstoel een positieve impact op de rechten en het welzijn van kinderen. Dat is de missie van UNICEF. Het is daarom van groot belang dat we de UNICEF Leerstoel Kinderrechten bestendigen en verduurzamen."

Wat is er de afgelopen tien jaar bereikt met de leerstoel? 

In tien jaar zijn er twee masterprogramma’s opgezet. De master Jeugdrecht is gericht op Nederlandse studenten en de Master of Laws Advanced Studies in International Children’s Rights op internationale studenten. Die laatste master trekt studenten uit de hele wereld aan. Suzanne Laszlo: “Daarmee draagt UNICEF bij aan een nieuwe generatie professionals die weet hoe belangrijk het is om met een kinderrechtenbril naar zaken te kijken. Door de alumni wordt de kennis over kinderrechten wereldwijd verspreid. Dit is heel waardevol!”  

Daarnaast is er de afgelopen jaren veel onderzoek gedaan naar kinderrechten. Daarmee is het vakgebied verder ontwikkeld. "We hebben ook veel mensen bij elkaar gebracht die nu samenwerken op het gebied van kinderrechten’, zegt de hoogleraar. "Dan heb ik het over de wetenschap, onderwijs en professionals. In die zin zijn we ook een soort katalysator geworden van kennis rondom kinderrechten." De Leiden Children’s Rights Observatory, een open access database voor kinderrechten-rechtspraak, is hier een goed voorbeeld van. 

De komende vijf jaar

Liefaard vervolgt: "In de komende jaren willen we meer samenwerken over de hele breedte van de kinderrechtenorganisatie van de Verenigde Naties. “Universiteit Leiden heeft heel diverse deskundigheid in huis, die kan helpen bij het beantwoorden van mondiale vraagstukken in het kinderrecht. Samen hebben we meer impact bij het beantwoorden van deze vraagstukken.”