VN-rapport: Gezondheid kinderen wereldwijd lijdt onder conflicten, klimaatverandering en covid-pandemie

18 oktober 2022

Uit nieuw VN-onderzoek blijkt dat de gezondheid van kinderen en vrouwen wereldwijd ernstig lijdt onder de recente gevolgen van conflicten, klimaatverandering én de covid-pandemie. De vooruitzichten voor kinderen, jongeren en vrouwen zijn door deze ingrijpende crises ernstig verslechterd, zeker in lage inkomenslanden.   

Pakistaanse jongen in tijdelijke school

Daniyal Ahmad (8) in zijn tijdelijke klas in de provincie Beloetsjistan in Pakistan. De provincie is getroffen door zware overstromingen, die mede het gevolg zijn van klimaatverandering.

Daniyal Ahmad (8) in zijn tijdelijke klas in de provincie Beloetsjistan in Pakistan. De provincie is getroffen door zware overstromingen, die mede het gevolg zijn van klimaatverandering.

Het VN-rapport laat achteruitgang zien op heel veel verschillende terreinen, die de gezondheid en het welzijn van kinderen, jongeren en vrouwen direct raken. Zo zijn sinds een vorig soortgelijk onderzoek in 2020 voedselonzekerheid, honger, kindhuwelijken, risico's van partnergeweld en depressie en angst bij jongeren allemaal toegenomen.  

Geen school of vaccinaties 

In 2021 waren naar schatting 25 miljoen kinderen niet of onvoldoende gevaccineerd. Dat waren er 6 miljoen méér dan in 2019, met alle risico’s op dodelijke en slopende ziekten van dien. Miljoenen kinderen gingen tijdens de pandemie niet naar school, velen al meer dan een jaar, terwijl ongeveer 80% van de kinderen in 104 landen en gebieden leerverlies ondervonden door de schoolsluitingen. Daarnaast hebben 10,5 miljoen kinderen een ouder of verzorger verloren door de covid-pandemie. 

Grote verschillen 

De verschillen tussen kinderen wereldwijd zijn enorm, laat het rapport zien. Veel hangt af van waar een kind is geboren, zijn blootstelling aan conflicten en de economische omstandigheden van het gezin. Een paar voorbeelden:  

• Een kind dat is geboren in een land met een laag inkomen, heeft een gemiddelde levensverwachting bij de geboorte van ongeveer 63 jaar. In een land met een hoog inkomen is die levensverwachting 80 jaar.  

• In 2020 leden meer dan 45 miljoen kinderen aan acute ondervoeding, een levensbedreigende aandoening met een groot risico op ontwikkelingsachterstanden, ziekten of overlijden. Bijna driekwart van deze kinderen woont in lage-middeninkomenslanden. In 2020 hadden maar liefst 149 miljoen kinderen een groeiachterstand. Afrika is de enige regio waar het aantal kinderen met groeiachterstand de afgelopen 20 jaar is toegenomen: van 54,4 miljoen in 2000 tot 61,4 miljoen in 2020. 

• Miljoenen kinderen en hun families hebben een slechte lichamelijke en geestelijke gezondheid door recente humanitaire rampen in Afghanistan, Ethiopië, Pakistan, Somalië, Oekraïne en Jemen. In 2021 werden wereldwijd een recordaantal van 89,3 miljoen mensen uit hun huizen verdreven door oorlog, geweld, vervolging en mensenrechtenschendingen. 

Investeren in gezondheid 

Het VN-rapport, waaraan ook UNICEF heeft meegewerkt, roept de wereldgemeenschap op om de problemen aan te pakken. De VN pleit er onder meer voor dat landen blijven investeren in gezondheidsdiensten, dat crises en voedselonzekerheid worden aangepakt en dat vrouwen en jongeren over de hele wereld worden ondersteund om mondig te zijn en voor zichzelf op te komen.