Jongeren Prinsjesdag: jongeren adviseren politiek

16 september 2022

Als het aan jongeren ligt zijn mentaal welzijn, onderwijs en jongerenparticipatie de drie belangrijkste onderwerpen waarmee politiek Den Haag zo snel mogelijk aan de slag moet.

Het koffertje met het jongerenadvies wordt overhandigd aan de Kamerleden.

Jongeren Prinsjesdag  

Op Jongeren Prinsjesdag gaan Tweede Kamerleden en jongeren in gesprek. Op het podium van theater Diligentia zaten Rens Raemakers (D66), Songül Mutluer (PvdA), Simone Richardson (VVD) en Marieke Koekkoek (Volt). Naast hen namen Adar (15), Adiza (18), Alandra (13), Kimberley Snijders (voorzitter van de Nederlandse JeugdRaad) en Suzanne Laszlo (directeur UNICEF Nederland) plaats. Het gesprek werd begeleid door H.K.H. Prinses Laurentien. Gastvrouw van de dag was Sterre Koning. 

Het UNICEF-jongerenadvies

Onderwerp van gesprek was het UNICEF-jongerenadvies. In het advies geven jongeren onder de 18 concrete aanbevelingen aan de politiek hoe met deze onderwerpen aan de slag te gaan. Zo willen jongeren in ons land dat hulp vragen bij mentale problemen makkelijker wordt. Bijvoorbeeld door iemand aan te wijzen op scholen die weet hoe je jongeren ondersteunt en die zij echt kunnen vertrouwen.

Onderwijs

Ook over onderwijs geven jongeren adviezen aan politici en beleidsmakers. Zo willen ze dat het hokjesdenken over ‘hoger’ en ‘lager’ onderwijs verdwijnt en dat onderwijs beter aansluit bij wat een individuele leerling wil en kan. Ook de nadruk op toetsen en presteren moet anders, schrijven jongeren: 'Zorg ervoor dat presteren en cijfers minder belangrijk worden gemaakt, zodat er meer ruimte is om ons als persoon te ontwikkelen.' Zoals Alandra op het podium zei: "De focus moet op kennis liggen, niet op het cijfer. Dat verminderd de prestatiedruk. Ik wil dat je getoetst wordt op dingen die echt belangrijk zijn in het leven." 

In gesprek met Kamerleden

Kamerlid Richardson reageerde hierop: "Mentale weerbaarheid en prestatiedruk onder jongeren en op een andere manier kijken naar onderwijs is wat ik mee neem naar mijn eigen fractie. Maar ook participeren, het samen doen en met elkaar in gesprek zijn, ik maak een belofte: ik ga actief met de jongeren aan tafel". Ook Marieke Koekkoek is het daarmee eens: "We moeten beter kijken naar wat heb je nu nodig als voorbereiding op de toekomst in onderwijs, laat jongeren daar in mee denken. " En Mutluer voegde toe: "Houdt hen weerbaar, organiseer jongerenwerkers op school, dat vraagt ook geld, maar dat is belangrijk want jullie zijn de toekomst." Rens Raemakers gaf aan dat daar de overheid ook een rol in moeten nemen, bijvoorbeeld door begrijpelijk te zijn in de communicatie naar jongeren.

Jongeren in gesprek met de Kamerleden.

Jongeren geven hun mening en gaan in gesprek met de Kamerleden

Jongeren geven hun mening en gaan in gesprek met de Kamerleden

De rol van UNICEF

"Jongeren komen met nieuwe en andere ideeen en die input is zo belangrijk voor besluitvorming en daarom is het van wezenlijk belang om echt te luisteren. Als jongeren een sterkere stem én plek aan tafel krijgen, vergroot je het draagvlak van politieke keuzes die worden gemaakt. Je spreekt hen daarmee aan op hun verantwoordelijkheid en zo ontwikkelen zij zich als slimme en betrokken inwoners van ons land, die we in de toekomst zo hard nodig hebben." aldus Suzanne Laszlo van UNICEF Nederland.

De komende maanden zal UNICEF samen met de jongeren die hebben meegewerkt aan dit project, het UNICEF-jongerenadvies op de agenda blijven zetten. Dit wordt gedaan door opvolgingsgesprekken waarin de nadruk zal liggen op concrete acties. UNICEF vindt het niet alleen belangrijk dat de stem van jongeren gehoord en serieus genomen wordt, jongeren hebben er volgens het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind zelfs recht op. 

Lees het UNICEF-jongerenadvies

Klik hier